17 de des. 2012

La solidaritat un bé de la societat catalana. / La solidarité: une valeur de la société catalane


A les societats per a poder avançar els hi cal ser conscient de les mancances que té i voler superar-les.
La societat catalana al llarg del 2012 ha senyalat tres problemes greus que cal resoldre:

-       Té pobres i gent necessitada.

-       Necessita recursos per a la recerca.

-       No té instruments per a decidir que fa amb els seus recursos.
La societat catalana amb imaginació ha trencat sovint les través que posen les administracions. Però també es cert que als catalans ens manca dosis d’autoestima per a admetre la grandesa del que fem ben fet. No cal supèrbia però si orgull.

Els catalans en lloc de girar la cara cap a un altre costat han acceptat que té pobresa i que cal actuar. Per això va organitzar recollida de diners i d’aliments. Dues activitats. Una al voltant de la Marató per la pobresa i l’exclusió social del 27 de maig de 2012 i la Gran recapta dels dies 30 de novembre i 1 de desembre d’aquest any.
La Marató organitzat per la televisió pública catalana va recollir 4.514.076 euros destinats a les entitats social que treballen contra l’exclusió social i la Gran Recapta organitzada per la Fundació privada Banc dels aliments amb voluntaris va recollir 2.291.000 quilos d’aliments bàsics per a la gent necessitada. Accions fetes reconeixent que tenim pobres i gent necessitada que cal ajudar. Les persones individualment van aportar els diners i van comprar les aliments bàsic com arròs pasta per a entregar-los.

Dues acció que ens han d’omplir d’orgull. Orgull no pel fet de  tenir pobres si no per ajudar-los.
L’altre gran esdeveniment d’aquest any són les activitats que des de fa vint-i-un anys es desenvolupen al voltant de la Marató de TV3, la televisió pública catalana, que aquests any ha aconseguit recaptar 10.113.152 euros en un dia. Aquest any els diners van destinats a la recerca científica contra el càncer. Els catalans han apostat ja fa anys que ens cal impulsar la recerca científica i conscients que l’administració pública catalana té escasses competències en recerca ho supleix aportant individualment diners directament a un projecte a part dels impostos que també paga i saltant-se l’administració espanyola.

I com ha darrer plantejament col·lectiu dels catalans d’aquest any 2012 és la creença que ha arribat l’hora de decidir per nosaltres mateixos en nostre futur col·lectiu i fer-ho a través d’una consulta vinculant a través de la qual els catalans expressin quina relació volen tenir amb Espanya. Una proposta política expressada majoritària, 2.140.649 vots, en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya.

El que encara és una incògnita és saber quina és l’opció que s’imposarà definitivament pel futur de Catalunya. Però les opcions que volen un estat propi separat d’Espanya representen un 49,12% de les darreres eleccions amb una participació del 69,59%.

La societat catalana ha posat el seu punt de mira en uns quants reptes i els vol resoldre. Només identificant els problemes es possible superar-los.


------------------------


La solidarité: une valeur de la société catalane

Pour avancer, une société doit prendre conscience des carences et des écarts qu’elle a et elle doit aussi vouloir les corriger. La société catalane au cours de l’année 2012 a du faire face, parmi d'autres, à trois graves problèmes auxquels il fallait donner des solutions:
  • Un nombre important et croissant de gens en situation de pauvreté, de personnes dans le besoin.
  • Un manque de pouvoir de décision et contrôle sur la richesse économique générée par le pays.
  • Une absence de ressources pour la recherche médicale.
La société catalane, avec imagination, a souvent su briser les obstacles imposés par les administrations. Au même temps, les catalans nous manquons de certaines doses d'amour propre et nous n'arrivons pas habituellement à savoir reconnaître la importance de ce que nous faisons bien fait. Sans faire preuve d'orgueil ou de suffisance, mais de fierté constructive.

Les citoyens de la Catalogne au lieu de regarder ailleurs, suite à la crise actuelle nous avons reconnu l'existence d'une couche importante de pauvreté et le besoin d'agir. C'est ainsi que nous avons organisé une collecte d’argent et nourriture sous la forme de deux activités collectives. La première, la “Marató per la pobresa i l’exclusió social” (Téléthon contre la pauvreté et l’exclusion sociale) le 27 mai 2012, et la deuxième “El gran recapte” (La grande collecte) le 30 novembre et le 1er décembre 2012. Le Téléthon organisé par la télévision publique catalane a recueilli plus de 4.5 millions d'€ destinés aux organisations sociales qui travaillent contre l'exclusion sociale. La “Grande collecte” a été organisée par la fondation privée “La Banque alimentaire” avec des personnes volontaires. Grâce aux contributions individuelles pour l'achat des produits alimentaires de base comme le riz et les pâtes, elle a recueilli 2.3 millions de kg de nourriture de base pour les personnes dans le besoin. Ces deux actions doivent nous remplir de fierté. Avoir des personnes en situation de pauvreté n'est pas bien évidemment motif de fierté pour un pays, mais il l'est le fait d'avoir reconnu le problème et avoir su réagir de forme collective et effective pour leur soutien.

L'autre événement important de cette année s'est développé autour des activités que depuis 21 ans organise la “Marathon TV3”, le Téléthon de la télévision publique catalane. Plus de 10 millions d'euros on été recueillis en une seule journée en faveur de la recherche scientifique contre le cancer. Les catalans ont choisi une nouvelle fois la promotion de la recherche scientifique médicale. Bien conscients qu'en ce moment l'administration publique catalane a des compétences et des ressources limitées pour la recherche, nous avons donc fait des contributions individuelles d’argent a ce fin, au delà des impôts que nous payons aussi et en dehors du contrôle de l’administration espagnole.

Enfin, la dernière décision collective des catalans en 2012 s'est exprimée lors des élections avancées au Parlement de la Catalogne. Les citoyens sont arrivés à la conviction que le moment est venu de décider notre avenir par nous-mêmes et de le faire par le biais d'un référendum, où l'on exprimera la relation que nous voulons avoir avec l'Espagne. Ce projet politique a recueilli un nombre significatif, 2.140.649 (59,04%) des votes, avec une participation frôlant le 70% de la population. Les partis qui veulent aujourd'hui la création d'un état catalan séparé de l’Espagne sont majoritaires au parlement catalan. On ne peut pas savoir quelle sera l’option finale qui va s’imposer définitivement dans le futur de la Catalogne. Mais la société catalane a jeté son regard sur quelques défis et souhaite les résoudre.


Traduction: Carme Rosanas
Supervisió: David d'Enterria


Publicat a "La réalité de la nation catalane" http://nationcatalane.blogspot.com/