10 de des. 2012

Els atacs a la llengua catalana / Les attaques contre la langue catalane


La llengua catalana és l'idioma amb major nombre de persones que el parlen sense tenir al darrera un estat, llevat de l’excepció del petit estat d’Andorra.
El domini lingüístic acceptat per la romanística internacional és que el català es la llengua que es parla a Catalunya, País Valencià, Illes Balears, la Franja de Ponent (situat a l’est d’Aragó), Catalunya Nord (El Departament dels Pirineus Orientals a França), a l’Alguer (ciutat de Sardenya a Itàlia) i Andorra. Un conjunt d’onze milions de persones.

Aquesta realitat lingüística acceptada internacionalment és combatuda per l’estat espanyol a través de tots els mitjans.
La llengua catalana és l’ADN del catalanisme, del nacionalisme català. Un fet que dona singularitat a les reivindicacions catalanes i que l’allunyen i el converteixen en incompatible amb plantejament nacionalistes que tenen la seva base en la raça o la religió.

El català té una expressió en la literatura catalana monolingüe, l’escrita en català.

Una altre cosa és la cultura catalana que és fruit d’una amalgama de tradicions i llengües. I això perquè és així? Perquè geogràficament Catalunya és un lloc de pas. Un lloc on la serralada dels Pirineus és més baixa i permet passar cap a França o cap España. Aquesta realitat geogràfica la van veure els romans amb les legions, els cartaginesos amb Aníbal, els àrabs arribant fins a Poitiers, Carlemany conquerint la nomenada Marca Hispànica, Napoleó envaint la península i la Unió Europea plantejant el tren a través del Corredor Mediterrani. Ser lloc de pas ha comportar que acabessin assentant-se en aquest territori gent de procedència molt diversa que han tingut el català com a nexe d’unió entre ells.

Els governants catalans actuals van creure que calia continuar integrant i per això es va plantejar el sistema educatiu d’immersió lingüística que consisteix en l’exposició intensiva a una segona llengua i que té com objectiu que tots els nens catalans surtin saben català i castellà correctament. Un sistema reconegut internacionalment com el millor sistema en llocs on conviuen dues o més llengües, perquè no crea divisió social segons sigui la llengua familiar.

Aquest sistema educatiu és atacat pels polítics espanyols i ara el govern espanyol impulsa una reforma educativa que elimina la immersió. Es pretén impulsar una segregació segons la llengua. Una aberració educativa, però que representa la millor expressió feta per a eliminar la llengua catalana i amb ella la nomenat problema català. Un plantejament en el qual coincideixen tant els conservadors com els socialistes espanyols.

Atacs que arriben a crear una llengua valenciana diferenciada de la catalana al País Valencià, un aragonès oriental a la Franja de Ponent i un mallorquí, menorquí, eivissenc i formenterenc a les Illes Balears.
Espanya sempre ha sabut que el català és l’ADN de Catalunya i per això ha combat el català. Ho feu el rei Felip IIV entre 1640-1652, Felip V a partir de 1714, el general Primo de Rivera el 1922, el general Franco a partir de 1936 i Aznar y Rajoy ara.


---------------


Les attaques contre la langue catalane

La langue catalane est la langue parlée par le plus grand nombre de personnes ne possédant pas leur propre État, bien qu’elle soit la langue officielle du petit État d'Andorre.
Le territoire linguistique de la langue catalane accepté par la romanistique internationale comprend la Principauté de Catalogne, le Pays Valencien, les Îles Baléares, la Frange de Ponant (Franja de Ponent, à l’ouest, entre la Principauté de Catalogne et l'Aragon), la Catalogne du Nord (Département des Pyrénées Orientales, France), la ville de L’Alguer (Sardaigne, Italie) et Andorre. Un ensemble d’onze millions de personnes.

Cette réalité linguistique internationalement acceptée est combattue par l’État espagnol par tous les moyens. La langue catalane est l'ADN du catalanisme, du nationalisme catalan, c’est un fait qui apporte singularité aux revendications catalanes et éloigne le catalan d’approches nationalistes basées sur la race ou la religion, avec lesquelles il est incompatible. Une forme d’expression du catalan constitue la littérature catalane monolingue, écrite en catalan.

À distinguer de la culture catalane, résultat d’un amalgame de diverses langues et traditions. Et pourquoi en est-il ainsi? Parce que géographiquement la Catalogne est un lieu de passage. À cet endroit la chaîne des Pyrénées est plus basse et permet de passer en France ou en Espagne. Cette réalité géographique fut perçue par les légions romaines, par le carthaginois Hannibal, par les Arabes -qui parvinrent jusqu’à Poitiers-, par Charlemagne –qui conquit le territoire dénommé Marque Hispanique-, par Napoléon –qui envahit la péninsule- et par l'Union Européenne, qui envisage le Corridor Ferroviaire Méditerranéen. Le statut de lieu de passage de la Catalogne a comporté que des peuples de provenance très diverse aient fini par s'installer sur un territoire ayant la langue catalane comme lien d’union.

Considérant que ce processus d’intégration devait se poursuivre, l’actuel Gouvernement catalan a opté pour un système éducatif comprenant une immersion linguistique consistant en une exposition intensive à une seconde langue et visant à ce que tous les enfants en Catalogne sachent correctement le catalan et l’espagnol. Ce système est internationalement reconnu comme le meilleur là où coexistent deux ou plusieurs langues, car il ne produit pas de division sociale en fonction de la langue familiale.
Or, ce système éducatif est actuellement attaqué par les politiciens espagnols. Ainsi, le Gouvernement d’Espagne a lancé une réforme de l'éducation qui élimine la fructueuse immersion linguistique appliquée en Catalogne depuis plus de trente ans. Cette réforme vise à promouvoir une ségrégation scolaire selon la langue de l’élève : aberration éducative, qui constitue la meilleure façon d’éliminer la langue catalane et, du coup, le dénommé ‘problème catalan’. Il s’agit d’une stratégie pour laquelle les positions des conservateurs espagnols coïncident avec celles des socialistes.
Ces attaques espagnoles prétendent que la langue du Pays Valencien serait différente du catalan et qu’il existerait une langue aragonaise orientale dans la Frange Occidentale de la Catalogne et même une langue « majorquaise », « minorquaise », « ibiçoise » et « formenteraise » aux Îles Baléares.

L’Espagne a toujours su que la langue catalane est l’ADN de la Catalogne, raison pour laquelle elle l’a combattue. C’est ce qu’on fait Felipe IV (1640-1652) et Felipe V (à partir de 1714), le général Primo de Rivera en 1922, le général Franco en 1936 et Aznar & Rajoy à présent.

Traduction: Rosa-Maria Llavoré 

Publicat a "La réalité de la nation catalane"
http://nationcatalane.blogspot.com/

9 comentaris:

Numeros ha dit...
Un administrador del blog ha eliminat aquest comentari.
Jordi Colomines Companys ha dit...

Cuando alguien publica un artículo debe admitir opiniones contrarias, pero partiendo de esa premisa debo decirle señor "Números" que la reforma proyectada por Wert y el Partido Popular solo pretenden relegar una lengua y dar la supremacía a otra. El castellano sobre el catalán. No se equivoque. Los planteamientos como el suyo no han triunfado en Catalunya nunca.

MAC ha dit...

Hi estaria d'acord wert en canviar la truita? , tot el que arriba i es fa a catalunya en castellà que es fera en català, i a l'inrevés . Jo signava ara mateix

MAC ha dit...

Evidentment, la hipòtesi de la truita , la signava ara mateix. És cert, que parle des del País Valencià. De debó, la gent d'ací s'estimara el català com l'estima i el defensa la vostra gent.
De vegades pense que si no fos per Catalunya, la nostra llengua restaria arraconada i sense ús.
La llengua és innegociable.Ànim per la teua tasca, en defensa del que és de tots.

Tres tarados sobre ruedas ha dit...

En primer lloc m'agradaria saber el que ha escrit "números" i que vosté ha censurat pel simple fet de no estar d'acord amb ell. Jo sóc d'un poblet de la comarca d'Alacant on es parlen els dues llengües. Si bè al carrer és parla més el castellà. I jo mateix em sento més còmode escrivit i parlant en castellà i no passa res. No em sento com un traïdor ni res per l'estil. Per a mi la defensa d'una llengua es fa desde la llibertat i ara mateix pense que no hi ha llibertat à Catalunya. Imagini per un moment que vostè va a viure per treball a un lloc de la Xina on s'aprèn un dialecte del xinès a totes les escoles públiques i el mandarí a les privades. Vostè voldria que els seus fills aprenguessin aquest dialecte, privant-los d'una llengua que van a fer servir en tot un país? O encara més, imagini qu'els vostres fills son molt bons estudiants i ja sàpiguen el xinés, els apuntaria a l'escola del dialecte? Pensaria que tindrien el mateixes oportunitats d'aprendre que la resta? S'is plau, no vulguis per la resta allò que no vols per tu mateix. He viajat i viscut a altres països i el que es fa a Catalunya n'ho he vist a cap lloc. En quant als virtuts del bilingüisme català, jo he vist catalans i valencians fora d'Espanya i és defenien igual de bé o mal, segons es miri, qu'els monolingües que denosteu a totes hores en els vostres arguments. Si el català és parlara en la resta del món com ara el castellà, defendrieu el castellà tant com feu ara amb el català? Jo no sé si el faria. Parlaria català i tant content. Per concloure, la defensa d'alguna cosa es fa sempre desde la llibertat i si nomès cuatre families volen escolarit-zar als seus fills en una proporció justa en castellà per què no poden fer-ho? No és aquest un país lliure? Salutacions amic!

Jordi Colomines Companys ha dit...

Com autor dels articles que es publiquen en aquest bloc vull explicar que ha passat amb el comentari de “Números”.
Va escriure la seva opinió contraria a la meva amb una correcció lloable, però que si no ho hagués fet tampoc hagués passat res, perquè quan un publica ha d’acceptar les critiques. Però el comentari finalitzava amb un enllaç al seu bloc on no s’identifica qui és i tots el que té publica és contrari al que jo penso. Però com que no accepto la propaganda a través meu d’opinions contraries vaig voler treure només l’enllaç i el resultat va ser la desaparició de tot el comentari de forma irrecuperable. Un resultat que lamento.

Numeros ha dit...

Sr. Corominas. Su blog, como el mío, es su casa, y por lo tanto no tiene que dar explicaciones acerca de a quien deja entrar y a quien no. No obstante si me gustaría puntualizar, si me permite, algunas cosas.

En mi primera intervención, en esta su casa, no doy, si no recuerdo mal, opiniones. Expongo hechos (su primer párrafo no es correcto) y hago preguntas

1. ¿Por qué en Cataluña no puede implantarse un modelo educativo como el vasco con tres itinerarios (A, B, D) que no ha generado guetos sociales de ningún tipo?

y

2. ¿Cómo viviría Ud. el hecho de tener que irse a vivir al País Vasco por cuestiones laborales y encontrase con que sus hijos solo pudieran estudiar en euskera?

Acepto que no quiera hacer propaganda de mi blog. Insisto en que esta es su casa y Ud. habla (y deja hablar de lo que quiere). No obstante hay algo que me gustaría dejar aclarar. Dado que no hablo catalán, y el traductor de El País no parece ser muy fino, creo haber entendido que todo lo que publico es contrario a lo que Ud. piensa siento decirle que no estoy de acuerdo. Yo estoy a favor de que se realice un referéndum, pero con unas condiciones, que me parecen bastantes razonables:
1. La pregunta ha de ser clara e inequívoca. ¿Independencia? ¿SÍ o NO?
2. La independencia ha ser total e irreversible.

y ya de paso que los políticos nacionalistas dijesen la verdad de lo que supondría la secesión de España, como por ejemplo que Cataluña no es que saliese de la Unión Europea, es que hasta dejaría de pertenecer a la Federación internacional de Petanca. Esto no lo digo yo. Lo dicen los Convenios de Viena, que rigen que es lo que sucede cuando un país A se segrega de un país B. (Veánse los casos de Eritrea vs Etiopía o Sudán del Sur vs. Sudán)

Además los dos, creo, estamos de acuerdo en la independencia de Cataluña. Si bien nuestras motivaciones son diferentes. (En el suyo sus sentimientos hacia Cataluña, en el mío el aburrimiento -que no, odio-)

Quiero dejar claro que las opiniones del Sr. Ford son, o eran, del Sr. Ford. Si lo cito es para demostrar que el problema catalán, no es algo reciente y

Por último créame si le digo que lo del Halloween catalán va sin segundas y lo puse porque me pareció curioso.

Por lo demás, Feliz Navidad y lo mejor para Ud. y lo suyos para este próximo año.

D Jof ha dit...

Hola Numeros. No sé si eres vasco, euskaldun o erdaldun, pero me temo que desconoces parte de las problemáticas de la educación vasca.

Para empezar, el euskera es una lengua que vive de su singularidad, por lo que no puede ser absorbida como pasó con el leonés. No se puede dotar al castellano de argatividad ni al euskera el orden sintáctico románico. Esa singularidad es la que explica que las cifras de hablantes no se hayan reducido desde 1978, pues, quien quiere comunicarse en euskera necesita aprnderlo bien y no le vale con un conocimiento parcial o liviano.

Por otra parte, no se puede argumentar tampoco que haya habido una gran recuperación. Los porcentajes aumentan muy lentamente, y si existe un modelo que no sea totalmente en euskera se debe muy probablemente a dos razones:
1- El uso del euskera depende mucho del territorio, a diferencia de Cataluña o Galicia, donde todos sus idiomas son de uso cotidiano y mezclado en su totalidad.
2- Es una lengua suficientemente diferenciada como para generar resultados significativamente distintos en función del modelo.

Si te soy sincero, a mi no me dolería lo más mínimo que si tuviera hijos éstos aprendieran en euskera. Es más, yo lo he estudiado por mero placer, y no soy precisamente euskaldun ni de alrededores.

La otra cara de la moneda es la que muchos obvian y no se publicita con la misma ferocidad, y es la de Navarra. La oferta para la enseñanza del euskera es casi por completo no respetado. La escolarización en euskera choca con una gran multitud de trabas, especialmente en la oferta y la ausencia de profesores convenientemente formados. Y el asunto no se detiene aquí: a pesar de estar obligados por ley, Navarra no aporta carteles bilingües ni funcionarios capacitados para comunicarse en ambas lenguas. Es más, muchos de los carteles en euskera o bilingües se han sustituído por otros de monolingües en castellano.

Si nos centramos sólo en el País Vasco, cuenta con la tasa de funcionarios bilingües más baja de todo el estado español, acreditando alrededor de un 25%. Ello impone una coacción terrible que invita al euskaldun a relegar su lengua a un segundo plano. Y no hablo de Canarias, Málaga o Albacete, donde es lógico que no se hable: hablo del País Vasco. Dices que no hay problema social. Si no lo hay, ten por seguro que es por la tolerancia de los euskaldunes, acostumbrados a que sus derechos sean considerados asuntos menores y opcionales, nada dignos de tener en cuenta. Si los euskaldunes reclamaran para su tierra y su lengua los mismos derechos que la lengua que viene de fuera, te aseguro que existiría un gran cisma social, no precisamente por culpa de los euskaldunes.

Pero ahora vayamos a los otros modelos educativos. El caso del gallego, que es la lengua que gozaba de mayor vitalidad debido a su población rural (lo rural siempre mantiene lo regional/dialectal con mayor facilidad que lo urbano), atestigua un gran descenso de población que tiene el gallego como lengua materna. Se ha mejorado en el gallego a nivel escrito y se ha empeorado a nivel oral, cosa que tiene mérito observando la gran vitalidad que tenía dicha lengua. Por desgracia hablo a base de experiencias personales ajenas y no de estadísticas cuando digo que en las grandes ciudades gallegas el nivel de gallego es notablemente bajo.

D Jof ha dit...


El caso de la C. Valenciana es el más terriblemente flagrante. Igual que en Cataluña, no hay una mayoría de población rural ni una lengua radicalmente diferenciada como el caso del euskera. En la C. Valenciana, el bilingüismo ha descendido de una forma atroz. Tuve el dudoso honor de estudiar durante un tiempo en una línea de valenciano, y en ella había profesores que se negaban, por la suma de complejos y vergüenza, a entonar una sola palabra en valenciano. Y con ello estoy suponiendo que lo sabían, aunque es una presuposición mía.

Obviando el gran número de trabas que se le ha impuesto a la escolarización en valenciano (se estima que son 50.000 los alumnos que piden estudiar en valenciano y se les denega excusándose con la ausencia de plazas.

En Castellón el bilingüismo escolar ronda el 50%, y en Valencia sobre el 38%. En Alicante, no recuerdo el número exacto pero creo que era ligeramente inferior al 30%. Como puedes ver, el sistema supuestamente libertario-bilingüista no garantiza el bilingüismo, más bien lo destruye.

Pero ahora pasemos al caso de Cataluña: en 1980 el nivel de bilingüismo era del 78%. Mediante la inmersión lingüística, en datos del 2001, el bilingüismo en menores de 35 años era del 90%, es decir, 12 puntos porcentuales, el mayor aumento del estado. En estadísticas del 2012, sobre el total de la población catalana, incluyendo inmigración extranjera, un 98% sabe castellano a nivel oral y escrito.

Por ello, a la pregunta que formulabas "¿Por qué en Cataluña no puede implantarse un modelo educativo como el vasco con tres itinerarios (A, B, D)?", la respuesta es fácil: sí puede implantarse. Lo que no puede hacerse es implantarlo y pensar que eso no generará guetos sociales, o que no destruirá progresivamente el bilingüismo (y a los hechos valencianos me remito). Parece que nos olvidemos que mientras el castellano está blindado mediante expreso artículo constitucional (Art. 3.1), no existe una obligación de aprender y conocer las otras lenguas españolas en función del territorio en el que uno se desarrolla. Esta situación de desigualdad se da por sentado en todo el país. Únicamente el sistema catalán trata de compensar en la enseñanza este rotundo desequilibrio fomentado desde las propias instituciones. Por ello, podemos prescindir de la inmersión lingüística en las escuelas, pero ello será a costa del bilingüismo.