23 de des. 2012

Abecé dels procediments judicials penalsÍndex dels apartats de l'article:

     Introducció.

     Les fases del procediment penal.

     El Codi Penal (CP) i la Llei d’Enjudiciament Criminal (LECrim.)

     El delicte.

     Les persones implicades amb els delictes.

     Qui ha d’aportar la prova?

     Els advocats defensors.

     La informació dels procediments penals.

     Les fases dels procediments penals pas a pas.

               1.- La Fase prèvia.

               2.- La Fase d’investigació.

               3.- La fase del judici o vista oral.

               4.- La fase de revisió.

     Conclusió.

     Resum esquemàtic (Situat al final de l'article)                        -------------------------------------------------------------------Introducció.

D’uns anys cap aquí estem assistint al fet insòlit que la societat administra justícia en dos àmbits diferents. Els tribunals de justícia i la premsa. Una pràctica que dia darrera dia posa en qüestió l’estat de dret i la salut democràtica de la nostra societat. Sobretot perquè la justícia administrada a través dels diaris crea una expectativa de condemna que massa sovint queda defraudada i aquest resultat comporta la crítica de la societat als tribunals de justícia perquè s’han cregut la notícia dels diaris i la condemna no ha arribat. Un procediment que lentament va erosionant l’estat democràtic.

I això perquè passa?

Crec, sense por d’equivocar-me, que passa per l’afany d’informar, de col•locar-se líder d’audiència i de voler condicionar la possible sentencia que dictarà el tribunal en el sentit que volen que ho faci. Tots tres elements junts o cada un per separat són la base dels grotescos xous periodístics que dia si i dia també llegim als diaris. I en aquesta pràctica el diari més entrenat és El Mundo que s’edita a Madrid i que ens ha regalat dos dels casos més sonats de justícia paral•lela com són l’atemptat a l’estació d’Atocha de Madrid del qual encara ara continua dient que és obra d’ETA i no del fonamentalisme islàmic i l’altre l’esborrall sense signar i sense data en el qual acusava a Artur Mas i Jordi Pujol de tenir comptes bancaris fraudulents a Suïssa i Liechtenstein. I en el camp de la televisió Telecinco amb els seus programes La Noria o el Gran Debate.

La ignorància o la mala bava són darrera de moltes informacions sobre fets delictius. Una pràctica que crea estat d’opinió i unes expectatives que no es veuen satisfetes, encara que també és cert que la lentitud en el funcionament dels jutjats i les sentències poc fonamentades que de vegades es dicten acaben de fer la resta.

I com que penso que saber les coses bàsiques de com funciona el sistema judicial penal, les beceroles, evita dir bestieses i esperar allò que mai passarà exposo aquí un esquema molt bàsic del seu funcionament.

Vull advertir de bon principi que en aquest article no trobareu un tractat de dret processal penal, més aviat només un esquema molt bàsic de com funciona, però també crec que és suficient per a algú que té la seva activitat diària al marge de l’administració de justícia.


Les fases del procediment penal.

Els procediments penal tenen quatre fases fonamentals de funcionament encara que la llei no parla de fases pròpiament dites, però les acaba marcant.

Aquestes quatre fases són:

     - Prèvia

     - Investigació

     - Judici o vista oral

     - Revisió

Cada una de les fases del procediment no es pot obrir sense haver-se esgotat l’anterior. Només un error molt greu de funcionament ens faria recular i anul•lar tot el fet fins llavors i retornar a la fase anterior. Una situació excepcional que només serà possible en els casos previstos expressament per la llei.

L’explicació d’aquestes fases la faré posteriorment.


El Codi Penal (CP) i la Llei d’Enjudiciament Criminal (LECrim.)

Cal tenir clar i no confondre en primer lloc el Codi Penal (CP) i la Llei d’Enjudiciament Criminal (LECrim.) perquè són dues coses diferents. Dues lleis amb objectius diferents.

De forma simplificada podem dir que el Codi Penal és un llistat d’activitats considerades delictives que va acompanyat d’un altre llistat de penes a aplicar a aquestes activitats. En canvi la LECrim. regula el com s’ha de procedir per a dur endavant les investigacions d’un delicte, per a determinar qui és el responsable d’haver comés el delicte, com s’ha de fer per jutjar-lo, dictar sentencia i quins mecanismes hi ha per a revisar sentències entre altres coses.


El delicte.

Perquè un fer o un deixar de fer es pugui considerar delicte i per tant subjecte a rebre una condemna és necessari que es tingui present aquestes cinc condicions o requisits:

     - que sigui una acció

     - típica

     - antijurídica

     - culpable

     - i punible.

Si falta algun d’aquests requisits per molt que l’activitat sigui moralment reprovable cap tribunal condemnarà a la persona que l’hagi realitzat. I és aquí quan topa amb les expectatives que els diaris fomenten i que la societat assumeix encara que no càpiga en el Codi Penal vigent en aquell moment.

El Codi Penal determina quines són les activitats prohibides i per fer-ho agafa la definició de delicte que dèiem abans d’acció típica antijurídica culpable i punible i ens planteja que:

1.- S’ha de produir una acció: un fer prohibit o un deixar de fer quan tenia l’obligació de fer que comportaria un delicte per omissió.

2.- És necessari que aquest fer o de deixar de fer estigui recollit en el llistat de delictes del Codi Penal, o sigui que estigui tipificat.

3.- Que aquesta acció tipificada sigui realment antijurídica. No és suficient que ho sembli ho ha de ser i ha de complir tots els requisits previstos per la llei penal per a poder considerar-la com a delicte.

4.- Quan hem constatat que l’acció és típica i antijurídica cal veure com s’ha fet. Cal establir la culpabilitat. S’ha de determinar com s’ha intervingut en el delicte. Si hi hagut voluntat expressa de fer el delicte (dolo) o ha actuat imprudentment.

5.- I com a darrer element o requisit del delicte cal que aquesta acció típica antijurídica i culpable tingui una pena prevista en el Codi Penal, i d’això se’n diu punible.


Les persones implicades amb els delictes.

Mentre es concreta tots els elements del delicte també s’analitza com les persones implicades han intervingut en els mateixos. Una situació que comporta que les persones implicades poden ser considerades imputades o només testimonis. Però cal tenir present que la condició d’imputat o de testimoni pot alterar-se una o altra vegada a mesura que apareixen nous elements que els relacionen amb els fets o els exclouen. Els procediments penals no són immutables.

Tot aquest anar i tornar de les persones segons la investigació als diaris i a la gent de carrer en general no els hi interessa. Els diaris i les televisions ja ha recollit la notícia quan esclata la noticia i després costa mantenir l’interès dels lectors o espectador i, sobretot, perquè sovint ja s’ha dictat sentència periodística.

Aquesta és una pràctica dels mitjans de comunicació que com a mínim cal considerar immoral sobretot si la persona després no és acusada, perquè a aquesta persona se li ha fet passar de la denominada pena del telediari sense cap necessitat. Una pena del telediari que estigmatitza a l’innocent de per vida sense que cap tribunal de justícia l’hagi condemnat. Massa sovint hem vist entrar en confrontació el dret d’informació i el dret de l’honor de les persones


Qui ha d’aportar la prova?

Tot el sistema penal s’aguanta damunt del principi que és qui acusa qui té l’obligació d’aportar les proves del que diu.

No és el denunciat qui ha de provar el contrari de l’acusació, demostrar la seva innocència. Perquè si s’admetés que ha de ser l’acusat qui ha d’aportar la prova cauríem amb l’arbitrarietat i la voluntat perversa de les males persones que en la seva set de venjança es dediquen a acusar sense cap prova o ho fan amb proves fabricades per a l’ocasió. Encara que és cert que és l’acusat el primer interessat a demostrar la seva innocència. Un fet que acostuma a comportar que sigui el denunciat qui aporti tantes proves com pot, però també es podria donar la circumstància que aquest no tingués res per a aportar o allò que tingués fos feble.

A l’acusador, públic o privat, li correspon provar.

Vull posar com exemple del què dic el Cas Arny de Sevilla, el cas de prostitució de menor de l’any 1995, un escàndol d’homosexualitat, que va implicar 47 persones i que 32 d’elles foren absoltes. Mentre se’ls acusava a través dels mitjans de comunicació la notícia apareixia en totes les primeres planes de tots els diaris amb una morbositat paranoica, però quan aquestes persones foren absoltes la notícia només va merèixer unes petites i ridícules notes entre les pàgines 20 o 30 d’aquests mateixos mitjans de comunicació. La premsa escrita i les televisions havien venut diaris, havien aconseguit quotes de pantalla i els absolts ja tenia la pena del telediari al damunt per sempre. A ningú li va interessar l’honor d’aquestes persones.


Els advocats defensors.

A pesar de la creença general vull dir que els advocats defensor no existeixen per evitar presons. Els advocats defensors existeixen per tal d’obligar a que cadascú dels que intervenen el l’administració de justícia faci la feina que li toca amb diligència, rigor i professionalitat. Dit d’una altra manera, que qui ha d’acusar que ho faci aportant proves i qui ha de dictar sentència que ho faci complint la legalitat.


La informació dels procediments penals.

Com hem vist fins ara la qüestió no és tan senzilla de com ens ho presenta la premsa. Sempre m’ha sorprès veure com parlen i escriuen periodistes i de retruc la gent del carrer sense haver obert ni per casualitat un llibre de dret ni una llei.

Tots hauríem de tenir present que una activitat ofensiva pot ser moralment reprovable però no necessàriament un delicte i oblidar aquest fet porta a dir les tonteries que es diuen i s’escriuen.

Informar si, inventar-se realitats no i menys dictar sentència abans de produir-se el judici.


Les fases dels procediments penals pas a pas.

Tenir clar les fases del procediment judicial és imprescindible per a entendre que passa en l’administració de justícia.

De cada fase del procediment judicial penal en podem dir de forma simplificada el següent:


1.- La Fase prèvia.

Estem dins aquesta fase quan encara no ha arribat al jutjat o esta a punt de fer-ho els fets presumptament delictius. I dic presumptament perquè encara s’ha de demostrar tot allò que es denuncia. I cal tenir clar, molt clar, aquesta situació en aquesta fase.

La fase prèvia s’inicia a través d’una denúncia, una querella o una investigació iniciada per la fiscalia o el jutjat exercint les seves pròpies competència i que en argot judicial se’n diu investigació d’ofici.

I per què faig aquest distinció de com s’inicia? Perquè funcionen de forma diferent respecte els fets i les persones

Una denúncia és una manera de fer conèixer uns fets que ens semblen delictius a la policia, al fiscal o al jutjat de guàrdia per tal que ho investiguin.

En una denúncia s’exposen fets, indicis, sospites i poca cosa més, en cap cas es concreta el delicte tipificat o autor, més aviat es presenta de forma genèrica. I per què es fa així? Perquè no tenim suficients elements o per a evitar que si no prospera la denuncia el denunciat no ens presenti una querella per denúncia falsa.

En canvi en una querella si s’ha de concretar els tipus de delicte, fets i autors.

Les investigacions d’ofici són aquelles que s’inicien a instància d’aquells que per la seva feina estan obligats a fer-ho si tenen indicis d’un possible delicte.

La investigació en aquesta fase serveix per a determinar si hi ha suficients indicis racionals de criminalitat. Dit d’una altre manera, si el que s’ha denunciat és un delicte, una falta o cap de les dues coses amb la qual cosa s’haurà acabat la investigació. És aquí quan entra en força la subjectivitat de la gent del carrer alimentada per la premsa.

El sistema judicial penal de l’estat espanyol està basat en les garanties processals com també ho fan els sistemes europeus continentals, un fet que els diferencia dels sistemes que han sorgit del sistema judicial anglès on les garanties són molt poques. Massa sovint en els sistemes judicials anglosaxons es produeixen arbitrarietats irreparables, unes arbitrarietats que no es produeixen en els sistemes continentals, encara que en aquests els hi caldria una dosi més gran d’agilitat.

Abans d’avançar es fa necessari aclarir que és falta i que és delicte. Aquesta distinció està feta partint de la gravetat de l’activitat delictiva realitzada i que també estigui recollida en el Codi Penal com a conducta prohibida. Les faltes son conductes de menys intensitat que les dels delictes i per tant, les penes previstes per a les faltes són més lleus i els judicis per a determinar si hi ha una falta i qui és el seu autor tenen menys solemnitat, però no per això hi ha menys serietat i rigor.

En la Fase prèvia la gran protagonista és la policia.

És la policia qui reuneixen elements i qui en descarten d’altres per a veure si s’ha comés un possible acte que sigui sancionable i establir qui ho ha pogut fer.

La policia quan finalitza la investigació és quan presenta al jutjat tots els elements que consideren delictius a través d’un atestat perquè sigui el jutge qui decideixi si realment hi ha suficients indicis de criminalitat per a obrir un procediment judicial o no.

Fins aquest moment les persones relacionades amb els fets són simplement denunciades o querellades i passaran a ser imputades quan el jutja decidirà que si hi ha indicis raonables per a investigar els fets.

I com fa arribar la policia al jutjat el fruit de la seva investigació?

A través d’un atestat policial. No hi ha cap altre sistema. No existeixen els esborralls policials per molt que el Sindicato Unificado de Policía i el diari El Mundo en ho hagin volgut vendre així. El que han fet aquesta gent, sindicat i diari, és una perversió jurídica de tal envergadura que cal que la justícia determini si han comés un delicte o no i quants ja que la seva actuació va alterar els resultats finals d’unes eleccions. Però seguim parlant de l’esborrall. Si per qualsevol circumstàncies la policia té coneixement d’altres aspectes o elements dels fets que ja s’està investigant en el jutjat el què ha de fer és posar-ho immediatament en coneixement del jutjat i aquest posar en coneixement d’un jutge ho farà a través d’un nou atestat d’ampliació de l’anterior atestat presentat. Caldrà veure si l’esborrall d’El Mundo ho ha fet un policia o no, perquè si ho ha fet hauria comés un delicte per haver-se extralimitat en les seves funcions, ja que és al jutge i només al jutge qui ha d’ordenar aquesta investigació. Quan uns fets ja són investigats per un jutjat cap cos policial pot actuar per lliure i menys en connivència amb un diari..

També cal dir que si la policia té detinguda una persona l’ha de presentar davant del jutge en el termini màxim de 72 hores i si no ho fes s’hauria de recorre al jutjat de guàrdia per tal que amb un procediment d’urgència anomenat Habeas Corpus obligui a la policia lliurar-li el detingut.

Amb el lliurament de l’atestat i la presentació del detingut al jutjat finalitza la fase prèvia.


2.- La Fase d’investigació.

Aquesta fase es fa en els jutjats i en termes judicials aquesta fase se la nomena instrucció i en ella és el jutge instructor qui dirigeix la investigació en exclusiva.

De tant en tant sorgeixen propostes per tal que siguin els fiscal qui dirigeixin la investigació, però adoptar aquesta proposta o mantenir l’actual té punts a favor i altres en contra.

També cal dir que hi ha un grup de delictes que la llei preveu que siguin jutjat per un tribunal de jurat i això provoca una alteració en la forma de com es porta a terme la fase d’investigació ja que en aquest cas son les parts, acusació i defensa, qui prenen el protagonisme d’impulsar la investigació judicial. Un sistema especial pel què fa a qui té l’obligació de demanar la prova són les parts, defensa i acusació, mentre que reserva el jutge instructor una posició de vigilància respecte a la legalitat i d’assegurar-se del què es vol fer sigui raonable i no de dilació.

El primer que fa un jutge quan li arriba un atestat policial, una denúncia o una querella és decidir si allò que li ha arribat té prou base jurídica i si hi ha indicis racionals de criminalitat. Si no veu aquest indicis raonables arxivarà el cas immediatament i s’haurà acabat el procediment judicial. Cal dir que aquesta decisió és recurrible si no s’hi està d’acord.

S’ha de desterrar la idea que té molta gent de que pel fet de que jo ho dic el procediment judicial tirarà endavant.

Perquè un procediment penal continuï es necessari aportar un mínim d’evidència, d’indici.

Per tal d’aclarir que estic dient prendré de nou com exemple l’esborrall d’El Mundo contra Artur Mas. Deixant de banda que hauria d’haver estat un atestat policial d’ampliació i no un esborrall, aquest escrit hauria d’haver deixat la verborrea escriptural que no serveix de res i centrar-se en concretar mínimament tot allò que insinuava aportant alguna evidència o indici racional com per exemple un número de compte bancari suís o qualsevol altre prova mínimament consistent. En l’esborrall del Mundo no feia això si no tot en contrari. Es dedicava a fer conjectures i prou. Conjectures que la vicepresidenta del govern, Sáez de Santamaría, i el ministres d’Hisenda, Montoro, abonaven amb l’aplaudiment de Pere Navarro i Sánchez Camacho que havia de ser Artur Mas qui havia de provar que no era cert allò que insinuava l’esborrall, vulnerant així el principi d’innocència. Els diaris i els baixos fons polítics utilitzen la demagògia que no serveix a la justícia. La justícia vol fets i no especulacions mentals.

Quan el jutge ha fet aquesta primera tria sobre l’indici racional de criminalitat haurà de decidir si els fets poden ser faltes o delictes. Després haurà de decidir si cal anar per la via del judici ràpid, que de ràpid en té ben poc, pel tribunal del jurat o cal seguir investigant i llavors tindrem les Diligències Prèvies.

Abans de tirar endavant una causa el jutge prendrà declaració al detingut, denunciat, o querellat. És en aquest moment i sempre a petició del fiscal o l’acusació particular es veurà si cal adoptar una mesura cautelar.

I que és una mesura cautelar?

Les mesures cautelars són mesures provisionals i de durada temporal. Són mesures encaminades a assegurar el procediment i no impliquen en cap cas una condemna avançada del delicte. Són mesures que serveix per a garantir que si finalment es celebra la vista oral o judici, l’imputat hi serà present o serveixen per a assegurar que si es demostren els fets delictius la reparació al perjudicat serà possible o per a protegir la víctima. Són mesures que reflecteixen el dret a la tutela judicial efectiva.

Cal dir que les mesures cautelars no són discrecionals del jutge si no són les que estan previstes per la llei i poden ser presó provisional, fiança econòmica, embarg de bens, ordre de presentar-se davant del jutjat, d’allunyament entre d’altres.

Són mesures temporals i que depenen de l’actitud de l’imputat que el jutja valora per a decidir si les acorda o no. Mesures que han d’estar amb consonància amb la pena prevista pel delicte que s’investigava. Mesures que s’adopten per a evitar que les proves no es destrueixin

A la premsa aquest caràcter de la mesura cautelar no l’interessa. Entén i predica una condemna avançada establint una connexió directe entre la mesura provisional i la condemna. Una creença que ha fet seva la societat en general creant un malestar generalitzat per no veure tancat a la presó a aquells que a través de la premsa ja han estat jutjats i condemnats. Per molt que ens indigni moltes vegades i en remeto com exemple al cas Arny de Sevilla que abans esmentava.

Totes els procediments penals són secrets. Tots sense excepció.

Dit això respecte el secret sumarial sorgeix la pregunta de que és, llavors, això que publiquen els diaris de que s’ha decretat secret de sumari.

El denominat secret de sumari és una mesura excepcional i de durada limitada perquè és un plus sobre el secret que hi ha per llei en tot procediment penal. És un secret sobre el secret. Amb aquesta mesura acordada s’impedeix a les parts l’accés als documents del sumari, però aquest impedir només pot establir-se de forma temporal i justificada. Aquesta mesura excepcional està pensada per evitar que el possible autor, coneixent allò que té el jutjat contra ell, intenti eliminar o modificar proves.

El secret de sumari es renova mes a mes de forma argumentada i si no ho serà possible recorrent al tribunal superior del jutjat que ho ha acordat per tal que l’anul•li.

Quan es dona per acabada la instrucció o investigació el jutge ha de tornar a decidir si ho arxiva o ho passa a les acusacions per tal que aquestes demanen l’obertura del judici oral, demanin més prova de forma raonada o demanin que s’arxivi.

I que és l’obertura del judici oral?

El moment que es dona per acabada la fase d’investigació o instrucció i comença la fase del judici pròpiament dita. El moment en que l’acusat s’haurà d’enfrontar a un judici que servirà per a determinar si és innocent o culpable.

Si el fiscal o les acusacions particulars demanen l’obertura del judici han de presentar l’escrit de qualificació provisional, l’acusació, on s’ha de detallar els fets que es creuen delictius, quin tipus de delicte són, qui és el seu autor, si hi ha alguna causa prevista en la llei que incrementi o atenuï la responsabilitat penal i la pena que demana segons el delicte i el catàleg de penes previstes en el Codi Penal.

En resposta a aquestes acusacions l’acusat ha de presentar el seu propi escrit de conclusions provisional. Un escrit que segueix la mateixa estructura dels escrits d’acusació i on ha de rebatre punt per punt tot allò del que se l’acusa.

I quan la defensa haurà presentat el seu escrit es donarà per finalitzada la fase d’investigació o instrucció i s’enviarà tot al jutge que haurà de presidir la vista o judici.

S’ha de tenir present que durant aquesta fase la discrecionalitat de jutge no és absoluta perquè està subjecte a que el seu superior jeràrquic puguin revisar les seves decisions i que les pugui anul•lar deixant-se sense efecte si ha vulnerat la llei. Si posem un exemple de ben segur ajudarà a entre que vull dir. Tothom recordarà a l’ex jutge Baltasar Garzón apartat de la carrera judicial per haver-se passat pel forro la llei. Quan Garzón va acordar realitzar les escoltes de les comunicacions dels advocats amb els seus defensats el primer que va obviar va ser explicar el motiu del perquè ho feia, tampoc va determinar amb precisió a qui calia escoltar, per quan de temps s’havia de fer i qui ho havia de fer. La seva resolució era genèrica, implicava a tots el advocats, no precisava si l’escoltador havia de ser funcionari de presons, policia i el motiu. Un jutge que no sap això més val que vagi cap a casa i com que no va voler anar-se’n voluntàriament se’l va apartar. Els jutges no poden saltar-se la llei per molt que ells mateixos i en altres aspectes hagin pogut adoptar decisions judicials que siguin lloables.

És en aquesta fase on els diaris posen la salsa sovint sense saber de què parlen.

En aquesta fase les persones són imputats, però també ho poden deixar de ser-ho segons com continuïn les investigacions dels fets i dels possible autor. I és aquí on és més punyent la pena de telediari ja que, de vegades, hi ha hagut gent condemnada públicament sent innocent.

La investigació pot ser complexa. Pot ser que calgui que intervingui molta gent com testimonis, perits, forenses i també la policia en funcions judicials.

En aquesta fase tot passa pel jutjat i es el jutge qui decideix si cal practicar la prova o no. Les parts demanen, el jutge decideix. Els que acusen, fiscals i acusacions particulars, s’han d’esforçar a demanar actuacions per establir el delicte i l’autor, i les defenses a demanar actuacions per a establir la innocència dels seus representats. Aquí impera el principi d’innocència. Tothom és innocents fins que es demostri el contrari encara que els diaris ignoren sovint aquest principi creant la justícia paral•lela que mai trobarà suport en una sentència.

Quan s’ha creat una expectativa de condemna que no s’acaba produint porta a la societat a dir: els xoriços al carrer i la gent innocent patint. Jo sempre m’he fet aquestes dues preguntes: Per què no es demana responsabilitat a qui no ha fet la seva feina per a aconseguir condemnar aquests fets o per què no es demana responsabilitats a qui ha acusat sense prova?

Depèn de la professionalitat de tots els que actuen en un procediment penal que els que mereixen una pena acabin condemnats i la que se’ls imposi la compleixin.


3.- La fase del judici o vista oral.

El sistema judicial penal vol garantir que tothom tingui l’oportunitat de defensar-se i fer-ho davant d’algú que estigui lliure de subjectivitat el màxim possible i per tal que així sigui la vista oral o judici se celebra davant d’un tribunal penal. Davant d’uns jutges diferents als que han portat la investigació o instrucció.

L’acusat i els testimonis hauran d’exposar tot allò que saben dels fets. Les acusacions, pública i particular, i la defensa hauran d’exposar la seva argumentació jurídica dels fets davant del tribunal penal. Un tribunal que segons sigui el delicte que ha de jutjar estarà compost per un sol magistrat, tres o per jurat popular.

Tot el que s’ha fet durant la instrucció es tindrà en compte relativament durant la vista oral. I per què dic relativament? Perquè cal presentar de nou les acusacions o la defensa cosint els fets, plantejant un relat coherent per tal que siguin el tribunal, magistrats o jurat, qui el valori, que determini si tot l’exposat sobre els fets i les persones implicades, els acusats, reuneix els requisits previstos per la llei pel delicte i que acabi condemnant o absolent l’acusat fent-ho de forma crítica i objectiva, obviant, tant com sigui possible, la subjectivitat. Exercici difícil, però no impossible. Tot depèn de la professionalitat dels que intervenen.

Els magistrats o jurats escolten els acusats, els testimonis, els advocats defensor i de les acusacions particulars i al fiscal. I quan totes les parts han acabat de presentar les seves argumentacions es donarà per finalitzada la vista oral o judici amb aquesta frase: Vist per sentencia.

A partir d’aquí el jutge i jurat ha de valorar tot el que ha escoltat durant la vista oral o judici, les proves escrites i ha de decidir finalment si els fets són constitutius de delicte i per a fer examinarà si els fets reuneixin els requisits previstos per la llei, per passar després a fer el mateix respecte als presumptes autors d’aquests fets analitzats i també qui és el responsable de pagar les indemnitzacions demanades per a reparar el dany causat . És precisament aquí on entren en joc els denominats responsables civils subsidiaris i com exemple del què dic en vull referir a les companyies asseguradores de vehicles en els accidents de circulació.

El jutge en un jutjat penal, tres magistrats en la sala de l’Audiència Provincial o el jurat en judicis amb tribunal de jurat són qui estableixen si els fets concrets examinats són delictius segons la definició que exposàvem de delicte a l’inici d’aquesta exposició que ha de ser una acció típica antijurídica culpable i punible o pel contrari no ho són. I un cop finalitzada aquesta tasca d’examen dels fets i autors es determina o concreta la pena o s’absol.

En aquest darrer aspecte de determinar la pena és on hi ha l’especialitat del tribunal del jurat. La tasca del jurat és la d’establir si hi ha delicte, qui és el seu autor i les circumstàncies atenuants o agreujants. Una tasca que el jurat fa a través d’un qüestionari elaborat expressament pel cas concret que es jutja. El concretar quina pena se li d'aplicar al condemnat en un tribunal de jurat es farà posteriorment al veredicte del jurat i ho farà el president de la sala que és un jutge professional.

Cal dir que el poder de condemnar o absoldre no és discrecional del jutge o jurat si no que ha de complir uns requisits legals que han de ser explicats en les sentències. Una sentencia que ha d’explicar com ha valorat les proves presentades i a quina conclusió ha arribat i només de fent això pot condemnar o absoldre. I si no ho fa així aquesta sentencia pot ser recorreguda i revocada o anul•lada

Amb la sentencia s’acabà la fase del judici o vista oral.

Abans de tancar l’explicació d’aquesta fase vull afegir que els sistema penal vigent planteja les condemnes o penes com a mesures correctives de càstig però encaminades a reinserir al condemnat de nou a la societat. Aquest és un principi consagrat en l’article 25.2 de la Constitució espanyola de 1978.

Vivim en un moment en que de nou el Partit Popular i els plantejaments jurídic més reaccionaris plantegen reformes penals que volen posar fi a l’objectiu de la reinserció social. I per què? Doncs perquè es parteix de la creença que la societat s’ha de venjar del mal rebut i, també, de que el condemnat no sortirà del pou on s’ha ficat i tornarà a delinquir així que en tingui l’ocasió. Només tenint present el que acabo de dir s’entén la proposta de presó permanent revisable feta pel ministre Ruiz Gallardón. Una proposta que és una perversió jurídica que encobreix la cadena perpetua i, per tant, la impossibilitat de la reinserció social. L’augment excessiu de les penes també va en el mateix sentit.

Cal condemnar i castigar les conductes delictives, com també posar els mitjans per tal que el condemnat un cop hagi complert la pena imposada pugui tornar a la societat com un home nou. Aquest és l’objectiu i s’ha de posar tots els mitjans per a aconseguir-ho.


4.- La fase de revisió.

El sistema judicial penal preveu que totes les sentencies penals puguin ser revisades a través d’un recurs presentat a l’òrgan superior del que ha dictat la sentencia en primer instància.

Cal dir que la possibilitat d’anar a la revisió d’una sentencia no és ampli, si no que més aviat és restrictiu i el poder que té l’òrgan superior de revisió tampoc és il•limitat. Que vull dir? Que els arguments que s’exposin en el recurs per a demanar la revisió han d’estar mínimament fonamentats jurídicament si no volem que sigui desestimat sense contemplacions i també vol dir que la sentència que faci la revisió també haurà d’explicar jurídicament perquè la revisa, perquè si no ho fa pot trobar-se que un altra tribunal superior acabi anul•lant-li la sentència de revisió per manca d’argumentació jurídica.

Les sentències que posen fi als recursos poden confirmar o revocar, canviar, la primera sentència.


Conclusió.

He intentat donar una visió ràpida de com es desenvolupen els procediments penals per tal d’ajudar a entendre millor tot allò que llegim sovint als diaris o escoltem i veiem als mitjans de comunicació, i que no s’acaba de complir tal i com ens ho expliquen a la premsa. I això passa, massa sovint, perquè s’expliquen les coses als diaris i televisions saltant-se la realitat judicial prevista en les lleis, fent judicis a mida del què volen que passi.

La premsa assenyala, jutja i condemna amb independència del que diu la llei. Si és culpable perfecte i si és innocent ja s’espavilarà. Una pràctica que vulnera tots els principis democràtics més elementals. Totes les dictadures són dolentes i la de la premsa també.

I com a darrera anècdota relacionada amb els procediments judicials vull comentar la notícia del dia 4 d’abril de 2011 publicada al diari gratuït “20 minutos”. Aquesta era una petita nota que no ocupava més de 3 centímetres d’amplada i 10 centímetres d’alçada d’una plana interior del diari. La notícia es despatxava amb 23 curtíssimes línies que haurien de fer envermellir a qui ho va escriure i a qui va permetre que és publiques per la total incongruència que hi havia entre el títol de la nota i el final de la mateixa. El títol, en cos de lletra més gran, deia: “Absuelta por un fallo judicial”. Un títol que qüestionava obertament l’administració de justícia. Però la nota acabava dient, amb un cos de lletra més petit: ... “un requisito fundamental que obliga a repetir el juicio”. En que quedem? Ha estat absolta o es repeteix el judici? Perquè no és el mateix.

Desitjaria que aquesta explicació, més aviat esquemàtica, servís per entendre la complexitat d’un procediment judicial penal per tal de que qualsevol persona que no tingui com a professió una activitat relacionada amb l’administració de justícia pugui seguir una notícia sobre fets delictius saben realment el que està passant en cada moment.


Resum esquemàtic.

Legislació bàsica penal: Codi Penal, Llei d’Enjudiciament Criminal (LECrim) i Llei del Tribunal del Jurat.

Que és delicte: Quan té els 5 requisits de ser una acció, típica, antijurídica, culpable i punible.
Acció: fer una activitat prohibida o un deixar de fer quan tenia l’obligació de fer-ho(delicte per omissió). Típica: que l’acció estigui recollida en el Codi Penal. Antijurídica: Que l’acció complexi tots els requisits previstos per la llei penal. Culpable: Identificar l’autor i saber si ho volia fer (dolo) o ha actuat imprudentment. Punible: que tingui una pena prevista en la llei.

Que és una falta i que és un delicte: Els delictes són les accions prohibides més greus i les faltes les mes lleus i les penes previstes estan en relació amb la gravetat.
Les persones implicades amb els delictes: Poden ser autors o testimonis. Una condició que pot variar amb la investigació.

Qui té l’obligació d’aportar la prova: Qui acusa té l’obligació fer-ho i si no ho fa el procediment judicial no tirarà endavant.
Fases dels procediments penals: Els procediments penal hi ha quatre fases fonamentals: Prèvia, Investigació o instrucció, Judici o vista oral i Revisió. Cada fases tanca l’anterior i només excepcionalment es pot tornar enrere.

1.- Fase prèvia: En aquesta fase les accions són presumptes delictes que cal demostrar recollint proves i només prosperarà una denúncia si hi ha suficients indicis racionals de criminalitat i no meres especulacions.
S’inicia amb una denúncia (narració genèrica de fets i autors), querella (es concreta fets, es qualifica el tipus de delicte i el seu autor) o investigació d’ofici (la que es fa a iniciativa de fiscalia o jutjat en virtut de les seves competència).

La Denúncia es presenta a la policia, al fiscal o al jutjat de guàrdia, mentre que les querelles es presenten als jutjats.
La investigació prèvia la duu bàsicament la policia i el seu resultat ho presenta al jutge amb un atestat policial i tot allò que pugui saber amb posterioritat ho comunica al jutge amb un atestat policial d’ampliació. Els esborralls o notes policials no tenen cap valor jurídic.

La policia només pot tenir una persona detinguda com a màxim 72 hores i si s’excedeix el jutge instarà un procediment d’urgència, Habeas Corpus.
2.- Fase d’investigació o instrucció: Es desenvolupa en els jutjats i està dirigida exclusivament pel jutge instructor.

Quan el jutge rep la documentació del presumpte delicte valora si hi ha indicis racionals de criminalitat suficients per a obrir un procediment judicial com a delicte o falta o no i en aquest cas ho arxivarà.
El jutge dirigeix i ordena fer la investigació, llevat dels delictes que es jutgen pel tribunal on les parts tenen l’obligació de dur la iniciativa de la prova.

El jutge també decideix el tipus de procediment a seguir: ordinari, judici ràpid, tribunal del jurat. I també si cal investigar més, Diligències prèvies, o ha finalitzat la instrucció i pot obrir la següent fase.
Després de prendre declaració al detingut, denunciat, o querellat i sempre a petició del fiscal o l’acusació particular decidirà cal adoptar una mesura cautelar, que són provisionals i de durada determinada. Mesures que volen assegurar el procediment i en cap cas és una condemna avançada i serveixen per a garantir la presència de l’imputat a la vista o judici, per a assegurar la reparació del dany econòmic si es demostren els fets, per a protegir la víctima, per evitar la destrucció de proves. Les mesures poden ser: presó provisional, fiança econòmica, embarg de bens, ordre de presentar-se davant del jutjat, d’allunyament de la víctima entre d’altres previstes en la llei.

Totes els procediments penals són secrets sense excepció. Quan s’acorda la mesura excepcional del secret de sumari, secret sobre el secret, és per a impedir a les parts l’accés al sumari mentre s’investiga alguna cosa que correria perill de destruir-se si se sabés i té una durada temporal limitada i justificada.
Quan el jutge creu que s’ha investigat suficient ha de decidir si ho arxiva o ho passa a les acusacions perquè demanin l’obertura del judici oral, demanin més prova o demanin que s’arxivi. Si aquestes demanen l’obertura del judici oral finalitza la fase d’investigació o instrucció i per tant han de qualificar provisionalment els fets per escrit (acusació) on han de fer constar: fets, delicte, autor, responsable civil, circumstàncies que incrementen o atenuen la responsabilitat i pena a aplicar, així com també la prova que utilitzaran en el judici. Després és el torn de les defenses que presenten les seves conclusions provisional (escrit de defensa). I quan el jutge rep aquests escrits conclou la instrucció i remet tot el sumari o autes al jutge penal per a la vista oral o judici.

Totes les resolucions del jutge instructor poden ser revisades pel seu superior jeràrquic a través dels recursos.
3.- Fase del judici o vista oral: La vista oral o judici se celebra davant un jutge penal que és diferent del que ha investigat els fets per tal de garantir l’objectivitat.

Els tribunals penals segons el tipus de delicte estarà format per un o tres magistrats o un jurat popular.
A la vista l’acusat i els testimonis han d’explicar al tribunal allò que saben dels fets i els professionals (fiscals, acusacions particulars i defensa) han d’exposar l’argumentació jurídica. Les explicacions d’uns i els altres el jutge ho ha de valorar en la sentencia. Com també ho ha de fer el jurat popular de tot allà que ha sentit dels fets segons un qüestionari.

La sentencia ha d’establir els fets provats, autors, responsables civils directes i subsidiaris i condemna. Davant del dubte ha d’absoldre.
Totes les condemnes van encaminades a reinserir al condemnat a la societat.

4.- Fase de revisió: Totes les sentencies penals poden ser revisades per l’òrgan superior del que ha dictat la sentencia a través d’un recurs que confirmarà la primera sentencia, anul·larà total o parcialment.

18 de des. 2012

Acord de governabilitat i pel dret a decidir / Accord de gouvernance et le droit d'autodeterminacion


Han estat unes negociacions discretes entre els dos primers partits de l’arc parlamentari català que tenen al darrera 1.608.633 vots i 71 diputats dels 135 que té el Parlament de Catalunya.

Convergència i Unió i Esquerra Republicana han actuat allunyades dels exabruptes, llevat d’algunes excepcions molt concretes que vist el resultat no tenen cap importància. Un acord que ells han batejat com a Pacte de la llibertat.

L’acord de govern té una característica estranya per si mateix, perquè si bé es pacta un programa global de governabilitat per a tota la legislatura, es fa sense que Esquerra Republicana entri a formar part govern i, per tant, de dur-lo endavant en el dia a dia.

La formula utilitzada per a l’acord crea dubtes sobre la seva viabilitat diària, però no per això l’invalida. Un acord que comporta establir un diàleg permanent entre les dues formacions polítiques que va més enllà del que s’ha pactat ara. Dependrà de la responsabilitat del CiU i ERC que això funcioni.

El pacte té un element cabdal com és l’acord de convocar als ciutadans catalans a votar sobre el seu futur durant l’any 2014 si és viable i si no ho és de comú acord entre els dos partits trobar una data millor.

Finalment s’ha posat un horitzó concret per a exercir el dret a decidir i un calendari:

1.- Fer una Declaració de sobirania del poble de Catalunya.

2.- Aprovar una llei de consultes durant l’any 2013.

3.- Obrir un procés de negociació i diàleg amb Espanya per l’exercici del dret a decidir amb la convocatòria d’un referèndum. Petició que s’ha de formalitzar dins el primer semestre del 2013.

4.- Creació d’un Consell Català per a la Transició Nacional.

5.- Treballar tots els procediments formals, jurídics i institucionals possibles fins el 31 de desembre de 2013.

6.- Convocatòria de la consulta pel dret a decidir durant l’any 2014 sempre que les condicions socioeconòmiques i polítiques no aconsellin una pròrroga, una possibilitat que serà acordada conjuntament per CiU i ERC.

Un pacte que també incideix en l’altre gran repte que té la societat catalana, la d’enfortir l’entramat econòmic i social de la societat catalana per sortir del pou negre on estem situats.

Partint del fet que s’ha de complir amb el dèficit fiscal prevists s’ha plantejat un acord econòmic que recullen polítiques de reactivació econòmica per retornin competitivitat que permetin crear llocs de treball. Un acord que recull un paquet fiscal d’impostos com gravar el tram més alt de les herències, les emissions de diòxid de carboni, les energies nuclears entre altres fins arribar a recaptar 1.000 milions d’euros.

Això és en essència el pacte de governabilitat per aquests quatre anys.

Ara caldrà veure la reacció d’Espanya. Pel que s’intueix l’ofec econòmic de Catalunya s’intensificarà.

Es vol que redueixi despeses exclusivament i es boicotegen les mesures que el govern català adopta portant-les al Tribunal Constitucional per tal que aquest les suspengui immediatament.

Es busca justificar una intervenció del govern de Catalunya. I ara més que mai.

--------------------------

Accord de gouvernance et le droit d'autodeterminacion.
Les négociations entre les deux premiers partis du parlement catalan ont été discrètes. Derrière eux, il y a 1.608.633 votes et 71 députés, des 135 qui forment le Parlement de la Catalogne.

Convergència i Unió et Esquerra Republicana ont travaillé loin des boutades, sauf quelques exceptions très précises qui, vu le résultat, n’ont pas d’importance. Un accord qu’ils ont baptisé le Pacte de la liberté.

L’accord de gouvernement a une caractéristique bien particulière puisqu'il a été convenu un programme global de gouvernance pour toute la législature, sans que Esquerra Republicana fasse partie du gouvernement et, par conséquent, sans pouvoir mener à bien ce programme jour après jour.

La formule utilisée pour cet accord provoque des doutes quant à sa viabilité, mais cela ne l’invalide pas pour autant, c'est un accord qui consiste à établir un dialogue permanent entre les deux parties que va au-delà de ce qu’ils ont convenu il y a peu. Son fonctionnement dépendra de la responsabilité de CiU et ERC.

L’élément clé de cet accord est la convocation de tous le citoyens catalans à se prononcer sur leur avenir en 2014, si cela est possible. Si cela ne l'est pas, les deux partis s'engagent à trouver une date qui soit plus appropriée.

Finalement, un horizon pour le droit d'autodétermination et un calendrier ont été établi :
1 – Faire une déclaration de souveraineté du peuple catalan.
2 – Approuver une loi des consultations durant 2013.
3 - Ouvrir un processus de dialogue et de négociations avec l'Espagne pour l'’exercice du droit d'autodétermination et la convocation d'un référendum. Cette demande doit être achevée durant la première moitié de 2013.
4 – Création d’un Conseil catalan pour la transition nationale.
5 – Travailler toutes les procédures formelles, juridiques et institutionnelles possibles avant le 31 décembre 2013.
6 – Convocation de la consultation pour le droit de décider en 2014 à condition que la situation socio-économique et politique ne justifient pas un report, cette possibilité sera convenue conjointement par CiU et ERC.

Un accord qui affecte aussi l’autre grand défi de la société catalane, renforcer le tissu économique et social de la société catalane pour sortir du trou dans lequel nous nous trouvons.

Vu qu’il faut respecter le déficit budgétaire prévu, un accord financier a été proposé qui comprend les politiques de relance économique et de compétitivité qui permettent la création d'emplois. Cet accord contient un ensemble de mesures fiscales tels que des impôts sur la fourchette la plus haute en cas d’héritage, sur les émissions de dioxyde de carbone, l'énergie nucléaire, etc. Tout cela dans le but d'atteindre un milliard d’euros.

Voilà en quoi consiste le pacte de gouvernance pour les 4 prochaines années.

Il faudra maintenant voir comment réagira l'Espagne. On se doute que l'asphyxie économique de la Catalogne continuera. L’Espagne veut uniquement réduire les coûts et les mesures adoptées par le gouvernement catalan sont boycottées et amenées au Tribunal Constitutionnel afin qu'elles soient suspendues immédiatement. En fait, l’idée est de justifier l’intervention du gouvernement de la Catalogne. Et, maintenant, plus que jamais.


Traduction: Eva Reixach
Supervisió: Blandine Giraud

Publicat a "La réalité de la nation catalane" http://nationcatalane.blogspot.com/


17 de des. 2012

La solidaritat un bé de la societat catalana. / La solidarité: une valeur de la société catalane


A les societats per a poder avançar els hi cal ser conscient de les mancances que té i voler superar-les.
La societat catalana al llarg del 2012 ha senyalat tres problemes greus que cal resoldre:

-       Té pobres i gent necessitada.

-       Necessita recursos per a la recerca.

-       No té instruments per a decidir que fa amb els seus recursos.
La societat catalana amb imaginació ha trencat sovint les través que posen les administracions. Però també es cert que als catalans ens manca dosis d’autoestima per a admetre la grandesa del que fem ben fet. No cal supèrbia però si orgull.

Els catalans en lloc de girar la cara cap a un altre costat han acceptat que té pobresa i que cal actuar. Per això va organitzar recollida de diners i d’aliments. Dues activitats. Una al voltant de la Marató per la pobresa i l’exclusió social del 27 de maig de 2012 i la Gran recapta dels dies 30 de novembre i 1 de desembre d’aquest any.
La Marató organitzat per la televisió pública catalana va recollir 4.514.076 euros destinats a les entitats social que treballen contra l’exclusió social i la Gran Recapta organitzada per la Fundació privada Banc dels aliments amb voluntaris va recollir 2.291.000 quilos d’aliments bàsics per a la gent necessitada. Accions fetes reconeixent que tenim pobres i gent necessitada que cal ajudar. Les persones individualment van aportar els diners i van comprar les aliments bàsic com arròs pasta per a entregar-los.

Dues acció que ens han d’omplir d’orgull. Orgull no pel fet de  tenir pobres si no per ajudar-los.
L’altre gran esdeveniment d’aquest any són les activitats que des de fa vint-i-un anys es desenvolupen al voltant de la Marató de TV3, la televisió pública catalana, que aquests any ha aconseguit recaptar 10.113.152 euros en un dia. Aquest any els diners van destinats a la recerca científica contra el càncer. Els catalans han apostat ja fa anys que ens cal impulsar la recerca científica i conscients que l’administració pública catalana té escasses competències en recerca ho supleix aportant individualment diners directament a un projecte a part dels impostos que també paga i saltant-se l’administració espanyola.

I com ha darrer plantejament col·lectiu dels catalans d’aquest any 2012 és la creença que ha arribat l’hora de decidir per nosaltres mateixos en nostre futur col·lectiu i fer-ho a través d’una consulta vinculant a través de la qual els catalans expressin quina relació volen tenir amb Espanya. Una proposta política expressada majoritària, 2.140.649 vots, en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya.

El que encara és una incògnita és saber quina és l’opció que s’imposarà definitivament pel futur de Catalunya. Però les opcions que volen un estat propi separat d’Espanya representen un 49,12% de les darreres eleccions amb una participació del 69,59%.

La societat catalana ha posat el seu punt de mira en uns quants reptes i els vol resoldre. Només identificant els problemes es possible superar-los.


------------------------


La solidarité: une valeur de la société catalane

Pour avancer, une société doit prendre conscience des carences et des écarts qu’elle a et elle doit aussi vouloir les corriger. La société catalane au cours de l’année 2012 a du faire face, parmi d'autres, à trois graves problèmes auxquels il fallait donner des solutions:
  • Un nombre important et croissant de gens en situation de pauvreté, de personnes dans le besoin.
  • Un manque de pouvoir de décision et contrôle sur la richesse économique générée par le pays.
  • Une absence de ressources pour la recherche médicale.
La société catalane, avec imagination, a souvent su briser les obstacles imposés par les administrations. Au même temps, les catalans nous manquons de certaines doses d'amour propre et nous n'arrivons pas habituellement à savoir reconnaître la importance de ce que nous faisons bien fait. Sans faire preuve d'orgueil ou de suffisance, mais de fierté constructive.

Les citoyens de la Catalogne au lieu de regarder ailleurs, suite à la crise actuelle nous avons reconnu l'existence d'une couche importante de pauvreté et le besoin d'agir. C'est ainsi que nous avons organisé une collecte d’argent et nourriture sous la forme de deux activités collectives. La première, la “Marató per la pobresa i l’exclusió social” (Téléthon contre la pauvreté et l’exclusion sociale) le 27 mai 2012, et la deuxième “El gran recapte” (La grande collecte) le 30 novembre et le 1er décembre 2012. Le Téléthon organisé par la télévision publique catalane a recueilli plus de 4.5 millions d'€ destinés aux organisations sociales qui travaillent contre l'exclusion sociale. La “Grande collecte” a été organisée par la fondation privée “La Banque alimentaire” avec des personnes volontaires. Grâce aux contributions individuelles pour l'achat des produits alimentaires de base comme le riz et les pâtes, elle a recueilli 2.3 millions de kg de nourriture de base pour les personnes dans le besoin. Ces deux actions doivent nous remplir de fierté. Avoir des personnes en situation de pauvreté n'est pas bien évidemment motif de fierté pour un pays, mais il l'est le fait d'avoir reconnu le problème et avoir su réagir de forme collective et effective pour leur soutien.

L'autre événement important de cette année s'est développé autour des activités que depuis 21 ans organise la “Marathon TV3”, le Téléthon de la télévision publique catalane. Plus de 10 millions d'euros on été recueillis en une seule journée en faveur de la recherche scientifique contre le cancer. Les catalans ont choisi une nouvelle fois la promotion de la recherche scientifique médicale. Bien conscients qu'en ce moment l'administration publique catalane a des compétences et des ressources limitées pour la recherche, nous avons donc fait des contributions individuelles d’argent a ce fin, au delà des impôts que nous payons aussi et en dehors du contrôle de l’administration espagnole.

Enfin, la dernière décision collective des catalans en 2012 s'est exprimée lors des élections avancées au Parlement de la Catalogne. Les citoyens sont arrivés à la conviction que le moment est venu de décider notre avenir par nous-mêmes et de le faire par le biais d'un référendum, où l'on exprimera la relation que nous voulons avoir avec l'Espagne. Ce projet politique a recueilli un nombre significatif, 2.140.649 (59,04%) des votes, avec une participation frôlant le 70% de la population. Les partis qui veulent aujourd'hui la création d'un état catalan séparé de l’Espagne sont majoritaires au parlement catalan. On ne peut pas savoir quelle sera l’option finale qui va s’imposer définitivement dans le futur de la Catalogne. Mais la société catalane a jeté son regard sur quelques défis et souhaite les résoudre.


Traduction: Carme Rosanas
Supervisió: David d'Enterria


Publicat a "La réalité de la nation catalane" http://nationcatalane.blogspot.com/


10 de des. 2012

Els atacs a la llengua catalana / Les attaques contre la langue catalane


La llengua catalana és l'idioma amb major nombre de persones que el parlen sense tenir al darrera un estat, llevat de l’excepció del petit estat d’Andorra.
El domini lingüístic acceptat per la romanística internacional és que el català es la llengua que es parla a Catalunya, País Valencià, Illes Balears, la Franja de Ponent (situat a l’est d’Aragó), Catalunya Nord (El Departament dels Pirineus Orientals a França), a l’Alguer (ciutat de Sardenya a Itàlia) i Andorra. Un conjunt d’onze milions de persones.

Aquesta realitat lingüística acceptada internacionalment és combatuda per l’estat espanyol a través de tots els mitjans.
La llengua catalana és l’ADN del catalanisme, del nacionalisme català. Un fet que dona singularitat a les reivindicacions catalanes i que l’allunyen i el converteixen en incompatible amb plantejament nacionalistes que tenen la seva base en la raça o la religió.

El català té una expressió en la literatura catalana monolingüe, l’escrita en català.

Una altre cosa és la cultura catalana que és fruit d’una amalgama de tradicions i llengües. I això perquè és així? Perquè geogràficament Catalunya és un lloc de pas. Un lloc on la serralada dels Pirineus és més baixa i permet passar cap a França o cap España. Aquesta realitat geogràfica la van veure els romans amb les legions, els cartaginesos amb Aníbal, els àrabs arribant fins a Poitiers, Carlemany conquerint la nomenada Marca Hispànica, Napoleó envaint la península i la Unió Europea plantejant el tren a través del Corredor Mediterrani. Ser lloc de pas ha comportar que acabessin assentant-se en aquest territori gent de procedència molt diversa que han tingut el català com a nexe d’unió entre ells.

Els governants catalans actuals van creure que calia continuar integrant i per això es va plantejar el sistema educatiu d’immersió lingüística que consisteix en l’exposició intensiva a una segona llengua i que té com objectiu que tots els nens catalans surtin saben català i castellà correctament. Un sistema reconegut internacionalment com el millor sistema en llocs on conviuen dues o més llengües, perquè no crea divisió social segons sigui la llengua familiar.

Aquest sistema educatiu és atacat pels polítics espanyols i ara el govern espanyol impulsa una reforma educativa que elimina la immersió. Es pretén impulsar una segregació segons la llengua. Una aberració educativa, però que representa la millor expressió feta per a eliminar la llengua catalana i amb ella la nomenat problema català. Un plantejament en el qual coincideixen tant els conservadors com els socialistes espanyols.

Atacs que arriben a crear una llengua valenciana diferenciada de la catalana al País Valencià, un aragonès oriental a la Franja de Ponent i un mallorquí, menorquí, eivissenc i formenterenc a les Illes Balears.
Espanya sempre ha sabut que el català és l’ADN de Catalunya i per això ha combat el català. Ho feu el rei Felip IIV entre 1640-1652, Felip V a partir de 1714, el general Primo de Rivera el 1922, el general Franco a partir de 1936 i Aznar y Rajoy ara.


---------------


Les attaques contre la langue catalane

La langue catalane est la langue parlée par le plus grand nombre de personnes ne possédant pas leur propre État, bien qu’elle soit la langue officielle du petit État d'Andorre.
Le territoire linguistique de la langue catalane accepté par la romanistique internationale comprend la Principauté de Catalogne, le Pays Valencien, les Îles Baléares, la Frange de Ponant (Franja de Ponent, à l’ouest, entre la Principauté de Catalogne et l'Aragon), la Catalogne du Nord (Département des Pyrénées Orientales, France), la ville de L’Alguer (Sardaigne, Italie) et Andorre. Un ensemble d’onze millions de personnes.

Cette réalité linguistique internationalement acceptée est combattue par l’État espagnol par tous les moyens. La langue catalane est l'ADN du catalanisme, du nationalisme catalan, c’est un fait qui apporte singularité aux revendications catalanes et éloigne le catalan d’approches nationalistes basées sur la race ou la religion, avec lesquelles il est incompatible. Une forme d’expression du catalan constitue la littérature catalane monolingue, écrite en catalan.

À distinguer de la culture catalane, résultat d’un amalgame de diverses langues et traditions. Et pourquoi en est-il ainsi? Parce que géographiquement la Catalogne est un lieu de passage. À cet endroit la chaîne des Pyrénées est plus basse et permet de passer en France ou en Espagne. Cette réalité géographique fut perçue par les légions romaines, par le carthaginois Hannibal, par les Arabes -qui parvinrent jusqu’à Poitiers-, par Charlemagne –qui conquit le territoire dénommé Marque Hispanique-, par Napoléon –qui envahit la péninsule- et par l'Union Européenne, qui envisage le Corridor Ferroviaire Méditerranéen. Le statut de lieu de passage de la Catalogne a comporté que des peuples de provenance très diverse aient fini par s'installer sur un territoire ayant la langue catalane comme lien d’union.

Considérant que ce processus d’intégration devait se poursuivre, l’actuel Gouvernement catalan a opté pour un système éducatif comprenant une immersion linguistique consistant en une exposition intensive à une seconde langue et visant à ce que tous les enfants en Catalogne sachent correctement le catalan et l’espagnol. Ce système est internationalement reconnu comme le meilleur là où coexistent deux ou plusieurs langues, car il ne produit pas de division sociale en fonction de la langue familiale.
Or, ce système éducatif est actuellement attaqué par les politiciens espagnols. Ainsi, le Gouvernement d’Espagne a lancé une réforme de l'éducation qui élimine la fructueuse immersion linguistique appliquée en Catalogne depuis plus de trente ans. Cette réforme vise à promouvoir une ségrégation scolaire selon la langue de l’élève : aberration éducative, qui constitue la meilleure façon d’éliminer la langue catalane et, du coup, le dénommé ‘problème catalan’. Il s’agit d’une stratégie pour laquelle les positions des conservateurs espagnols coïncident avec celles des socialistes.
Ces attaques espagnoles prétendent que la langue du Pays Valencien serait différente du catalan et qu’il existerait une langue aragonaise orientale dans la Frange Occidentale de la Catalogne et même une langue « majorquaise », « minorquaise », « ibiçoise » et « formenteraise » aux Îles Baléares.

L’Espagne a toujours su que la langue catalane est l’ADN de la Catalogne, raison pour laquelle elle l’a combattue. C’est ce qu’on fait Felipe IV (1640-1652) et Felipe V (à partir de 1714), le général Primo de Rivera en 1922, le général Franco en 1936 et Aznar & Rajoy à présent.

Traduction: Rosa-Maria Llavoré 

Publicat a "La réalité de la nation catalane"
http://nationcatalane.blogspot.com/

3 de des. 2012

Artur Mas ha de dimitir?

 
NOTA: El resultats electorals que apareixen ara en aquest article han estat actualitzats d’acord amb el resultat definitiu de l’escrutini a data 3 de gener de 2013.

Llegint determinada gent que escriu als diaris i sentint d’altres que parlen per televisions i ràdios acabes amb la conclusió que Artur Mas ha de marxar cap a una caverna i emparedar la porta perquè mai més el trobin pel fet que ha portat Catalunya al desastre més absolut i també a Convergència i Unió.

Parlant amb els de casa ens preguntem en quin món vivim nosaltres que no hem estat capaços de veure aquesta derrota supersònica. Però sortint al carrer ens hem sentit més reconfortats en veure que no només som nosaltres qui no veu la magnitud de la tragèdia.

La gent del carrer, orfes d’aquests fars i preclars tertulians, fa del resultat electoral una altre lectura: Artur Mas no ha aconseguit un objectiu immensament ambiciós, la majoria excepcional, pel seu partit, però si l’ha aconseguit per a Catalunya. I és precisament aquest segon aspecte el que cal derrotar amb conspiracions de palau al preu que sigui.
Mas ha aconseguit assumir personalment el lideratge de Catalunya sense que avui hi hagi ningú que li pugui discutir aquest paper.

Aquest lideratge ja ho va entendre abans de les eleccions el PP i Ciutadans amb diàfana claredat i per això van utilitzar tots els recursos al seu abast, fins i tot les clavegueres de l’estat, iniciant una campanya de desgast personal impressionant.
La campanya conjunta d’El Mundo i el Sindicat Unificat de la Policia acusant Mas de tenir comptes fraudulentes a Suïssa i Liechtenstein va donar finalment els seus fruits i el rèdit fou que van aconseguir aturar  l’apropament de gent que en altres circumstàncies l’haurien votat la seva opció. Una política d’erosió a la qual hi van contribuir sense cap rubor els del PSOE.

Si mirem la llista dels que demanen la dimissió de Mas ens trobem l’univers espanyolista en primer lloc. Versió PP i PSOE a les Espanyes i aquests mateixos més Ciutadans a Catalunya I també trobem a Iniciativa fent la puta i la Ramoneta. Curiosament són els mateixos que no han guanyat les eleccions i han quedat a molta distància del vencedor de les eleccions. Al carro de demanar la dimissió també si han apuntat alguns contraris a les retallades, però aquests són menys.

Si ens mirem detingudament la llista dels que demanen la dimissió del president Mas veurem que hi figuren noms que sorprenen perquè han passat de ser estomacs agraïts amb el poder com La Vanguardia i Jordi Barbeta, a demanar sense embuts el cap de Mas. Serà que s’han de fer perdonar pel govern de Madrid? Ells en saben la resposta. Una llista a la qual si sumen Jaume Reixach a El Progrés; l’implicat en el cas Palau i candidat de Ciutadans Javier Nart; Francesc Moreno i Alfons Quintà a El debat; l’antic director de l’ABC i El Correo Español–El Pueblo Vasco Juan Antonio Zarzalejos a les pàgines de La Vanguardia; Elena Valenciano dirigent del PSOE, la mateixa que no creia que no era necessari la dimissió de Rubalcaba després de perdre davant Rajoy; Pablo Montesinos a Libertad Digital; Javier Fernández Arriba a Diario Crítico; Juan Zubillaga a Eskerretik ekintza; PJ. Ramírez a El Mundo; els de La Sexta que diuen que un 58,6% dels espanyols volen la dimissió de Mas i jo els dic: malament si només heu aconseguit aquesta xifra en lloc del 100%; l’ex cap de premsa de Montilla en Toni Bolaños; Rita Barberá i d’altres dirigents del PP barrejats sense sentir vergonya amb els socialistes. Aquesta és un mostra no exhaustiva d’insignes representants de les ments més preclares de l’univers. Llàstima que l’univers estigui encaparrat a girar en direcció contraria a on ells volen.
A les a la llista de tertulians si han afegit polítics d’Iniciativa, PSC-PSOE i Ciutadans.

Mirant qui són els de la llista t’adones que majoritàriament  hi ha l’espanyolisme rampant, cru, visceral al costat de l’espanyolisme intel·ligent. I precisament és l’espanyolisme intel·ligent el més perillós. Perquè sota la capa de la contenció llença dard fins una i altre vegada a tota opció, persona o entitat que es plantegi tirar endavant el dret a decidir.
Ara, un cop passades les eleccions, assistim a un nou espectacle de titelles i la gent de carrer se les continua mirant sense riure perquè no fan gràcia.

Artur Mas és l’objectiu a batre. I per què? Molt senzill. Perquè és l’únic líder amb capacitat de liderar el camí que més de 2.147.694 persones han decidit abraçar. Perquè és l’únic líder que pot aconseguir que d’altre gent que avui dubte acabi sumant els seus vots als que ja ho han fet fins ara.
Però també hi ha una suma que cal treballar i molt per part de tota la gent que vol un estat propi. Avui som 1.787.989 persones i en calen moltes més.

A mesura que tot el procés cap al dret a decidir avanci les crítiques seran més dures i més despietades.
Ja cal que els ciutadans de Catalunya es preguin una bona tassa de til·la si volen aguantar sense enrabiar-se a aquesta guerra bruta i sofisticada que viurem.

El futur només depèn de nosaltres i si ens deixem vèncer estem fent el joc a tots aquells que volen que tot continuï igual.
És l’hora de treballar i fer propostes.

M’agradaria sentir com s’ho faran els que diuen voler un sistema econòmic per Catalunya més just (PP i Ciutadans) i els que diuen que volen una Espanya federal (PSC i ICV). Ja seria hora que comencéssim a sentir propostes i menys plantejaments d’allò que en castellà en diuen “acoso y derribo”.