2 de set. 2008

Escrits de Jordi Colomines Companys

Dades actualitzades a data 30-12-2012

Novel·les:
 • Ànima de dues cares (octubre 2001)
 • L'hospital (juny 2008)
 • La mare (en revisió)
 • Amants (març 2011)
 • Sortint de l'ombra (desembre 2012)
Contes:
 • Larry (revisió setembre 1982 i juliol 2002)
 • El camí de llibertat (revisió setembre 1982 i juliol 2002)
 • Amb la calma (revisió març 1983 i febrer 1997)
 • 40x40 (revisió abril 1983 i febrer 2001)
 • Bon dia (revisió abril 1983 i maig 2002)
 • Què és aquest soroll (revisió abril 1983 i maig 2002)
 • Katerina Yasinchuk (revisió maig 1983 i maig 2002)
 • Necessitat (revisió agost 1994 i juliol 2002)
 • El tros (revisió febrer 1997 i juliol 2002)
Narracions breus:
 • Blanc tot blanc (revisió febrer 1983 i juny 2002)
 • La rotonda (revisió març 1983 i juliol 2002)
 • Solitud (revisió maig 1983 i juny 2002)
 • Reis (revisió gener 1984 i juny 2002)
 • A tu, que no hi ets (revisió febrer 1984 i febrer 2001)
 • La gàbia (revisió gener 1985 i juliol 2002)
 • Pedralbes (octubre 2001)
 • Un temps nou (maig 2003)
Recull de contes i narracions:
 • Entre l'oblit i la ficció (agost 2002) (agrupa: Katerina Yasinchuk - Necessitat - El tros - Larry - Bon dia - Amb la calma - 40x40 - Camí de llibertat - Què és aquest soroll? - Imatges, instants)
 • Imatges, instants (agost 2002) (agrupa: La rotonda - Reis - Blanc tot blanc - La gàbia - A tu, que no hi ets - Solitud)
Articles publicats:
 • Reflexions sobre la pena de mort (Sopar de duro, maig 1975)
 • 11 de setembre: Diada Nacional de Catalunya (Butlletí de l'Associació de veïns Clot-Camp de l'Arpa, setembre 1976)
 • L'Estat espanyol, un estat plurinacional (Avui, 1 març 1978)
 • De l'Assemblea de Catalunya (Afers. Fulls de recerca i pensamenr, núm. 13)
 • El Mageb (Pal de paller, núm. 101)
 • Alfons Figueras, mister Hyde o el bon Jan? (Pal de paller, núm. 102)
 • La història es repeteix? (Pal de paller, núm. 103)
 • El cinema i l'home (Pal de paller, núm. 104)
 • Iugoslàvia: cuauses dels conflictes interètnics (Pal de paller, núm. 104)
 • Deu anys desprès (El Casal de Llavaneres, juny 1995)
 • Eleccions municipals (dossier eleccions municipals de 1995 a Llavaneres (Pal de paller, núm. 107)
 • Dues comunitats i un sol poble? (Pal de paller, num. 109)
 • Casal de Llavaneres (1976-1996) (Pal de paller, núm. 116)
 • Agrupament Pere Quart: 25 anys de treball i il·lusió (L'Avi Xivato, maig 1997)
 • Les eleccions municipals de 1999 a Sant Andreu de Llavaneres (3 Viles, núm. 69)
 • Ara ja són trenta (L'Avi Xivato, abril 2002)
 • Fa goig d'entrar a la web del Pere Quart (L'Avi Xivato, maig 2007)
Articles, octavetes i documents dels partits polítics on ha militat:
Editorials de la revista Pal de Paller (Sant Andreu de Llavaneres) (sense signatura):
 • L'aigua i el foc (núm. 102)
 • L'Onze de setembre (núm. 103)
 • El Casal de Llavaneres ha fet un nou pas (núm. 104)
 • Un nou pas cap al futur (núm. 105)
 • Elegim responsablement (núm. 106)
 • La festa major de la Minerva / Ara a treballar (núm. 107)
 • Caminem (núm. 108)
 • El Casal de Llavaneres: 20 anys de vida (núm. 110)
 • Les subvencions de 1995 i les entitats (núm. 112)
Assaig:
 • Estimadíssim Francesc (cartes al meu fill) (juliol 2002)
 • Reflexions (gener 2002)
 • Patir no sempre purifica (2007)
Ponènies:
 • La lluita dels estudiants (Ponència al 1r. Congrés del Partit Popular de Catalunya. Des de Catalunya: un socialisme per tothom, març 1976)
 • Principis tàctics en la lluita pel restabliment de la democràcia (Línia política) (Document elaborat conjuntament amb Joan Reventós i Narcís Serra i presentat al consell que prepara i organitza el Congrés constituent del Partit Socialista de Catalunya) (setembre 1976)
 • Aproximació a l'estudi del fet nacional a Catalunya durant la guerra civil (Ponència al 1r. Col·loqui Internacional sobre la Guerra Civil d'Espanya. 19, 20 i 21 d'abril de 1979) (Treball presentat conjuntament amb Agustí Colomines Companys i Yair Sifnugel)
Dietaris:
 • Viatges
 • Dietari (9 gener 1980 a 3 maig 1980)
Escrits sobre temes històrics:
 • Taula cronològia de 1939 a 1977 (abril 1978 - revisió gener 2003) (Inclosa al llibre Crònica de l'antifranquisme a Catalunya. Apunts de memòria. De Joan Colomines)
 • L'Agrupament Escolta Pere Quart. Els primers anys de la seva història (1972-1977) (octubre 1999)
 • Áproximació a l'estudi del fet nacional a Catalunya durant la guerra civil (ônència al 1r. Col·loqui Internacional sobre la Guerra Civil d'Espanya. 19, 20 i 21 d'abril de 1979) (Treball conjunt amb Agustí Colomines Companys i Yair Sifnugel)
 • De l'Assemblea de Catalunya (gener 1992) (publicat a la revista Afers. Fulls de recerca i pensament, núm. 13)
 • Apunts sobre la caiguda de la monarquia, l'adveniment de la república i el seu final (maig 1977)
Ràdio:
 • Ràdio Llavaneres. Programa setmanal: "Quin parell de dos" (Comentarista sobre l'actualitat política des d'octubre de 1997 a novembre de 1998)
Articles publicats al Bloc:

 • Articles diversos, treballs propis, reflexions personals i obra literària.