27 de set. 2017

NORMES DE COMPORTAMENT EN UNA DETENCIÓ o REQUERIMENTS POLICIALS.

Per a qualsevol persona un requeriment policial comporta neguit. Un neguit es veus molt més alterat si no saps que passarà. La meva experiència com advocat m’ha permès constatar que si saps més o menys com es desenvoluparà la detenció el pas obligat per la comissaria i el jutjat té un grau angoixa menor. Aquest és el motius que m’ha portat a fer-vos arribar aquestes normes de comportament que espero que no hagueu de fer servir mai.

NO PRETENC DIR-VOS QUE LA VOTACIÓ DEL DIA 1 D’OCTUBRE ACABARÀ AMB DETENCIONS, PERÒ SI CREC, COM ADVOCAT, QUE ÉS EL MEU DEURE AVUI ES EXPLICAR-VOS COM FUNCIONA UNA DETENCIÓ PER SI SUCCEÍS.

Tingueu present que aquest normes comportament serveix davant qualsevol cos policial, perquè són mormes processals penals avui vigents.

1.      Si un agent de policia us demana que us identifiqueu ho heu de fer.
Negar-se té conseqüències penals.
La identificació es fa amb documents i no de paraula.
Si no ho feu podeu ser detinguts fins aclarir qui sou.

2.      Si la policia pretenen endur-se el vostre mòbil o altre material i finalment ho fa li heu de demanar que us lliuri una còpia de l’acte d’intervenció. És un dret que teniu. En aquesta acte ha constar el lloc, l’hora i qui ha fet d’incautació (Núm. de placa).

3.      NO FER CAP ACTE AGRESSIU NI VIOLENT. Ni de paraula i menys encara amb gestos.
Cal una actitud de calma. És molt important perquè us podrien acusar del delicte d’atemptat a les forces de seguretat.

4.      Si sou detinguts NO HEU MANTENIR CONVERSA AMB LA POLICIA. Ni de bon "rotllo".
Tot allò que digueu fora de la declaració pot acabar perjudicant-vos. Ja sigui a vosaltres directament o a altres persones. No constarà a la vostra declaració, però d’alguna manera si pot aparèixer a l’atestat policial que enviaran al jutge.
Per moltes amenaces o insults que rebeu heu de MANTENIR LA CALMA, LA SERENITAT I, SOBRETOT NO RESPONDRE ELS INSULT O LES AMENACES.

5.      A Comissaria TENIU DRET A DUES TRUCADES.
La trucada la farà la policia.
Una és per avisar un advocat.
El Grup d'Advocats DRETS, Telf. 697832911, s'ha ofert atendre aquestes detencions. Els Col·legis d'Advocats també us pot facilitar un advocat del torn d’ofici si no teniu advocat propi o si tampoc en coneixeu cap. En aquest cas heu d’indicar a la policia que voleu una advocat del torn d’ofici.

6. Teniu dret a ser atès per un metge si us trobeu malament tantes vegades com ho necessiteu. No dubteu a demanar ser assistits per un metge. Us portaran a un centre mèdic.

7.      La declaració policial SEMPRE és fa amb la presència d’un advocat.
NO SIGNEU RES SENSE QUE ELL ESTIGUI DAVANT.

8.      Una declaració policial consta de 4 parts:
a.- Identificació de l'investigat; b.- Identificació de l’advocat; c.- Uns preguntes d’estadística sense cap valor penal (si saps escriure, fill, etc) i d.- Si es vol declarar davant del policia o davant del jutge. S'HA D’INDICAR SEMPRE QUE NOMÉS DECLARAREU DAVANT DEL JUTGE.
La raó es clara: cal conèixer el contingut de l’acusació que et fan.
A comissaria no podreu veure el contingut de l’atestat i s'ha de conèixer que diu l’acusació abans de declarar i el seu contingut només el sabreu quan us donin trasllat dels autes en el jutjat.

9.      la policia us pot retenir fins a 72 hores.
Si la detenció passa d’aquestes hores serà l’advocat que us assisteixi qui presentarà el procediment d'Habeas Corpus. Vosaltres no podeu fer res més que esperar a que us portin davant del jutge. MOLTA PACIÈNCIA I CALMA

10. La policia pot incoar un procediment ràpid de judici per determinats delictes, però és decisió seva fer-ho.
Si us fan la proposta d’un judici ràpid, cas molt estrany i jo no he vist mai, no ho accepteu. MAI HEU D’ACCEPTAR UN JUDICI RÀPID en aquests moments.
Però la decisió no és vostra si no de la policia.

11. La policia no us lliurarà còpia de la declaració. Va dins l’atestat policial que remet al jutjat i quan estigueu davant del jutjat podreu tenir una còpia a través de l’advocat. Rarament entreguen copies a Comissaria.

12. Quan estigueu DAVANT DEL JUTGE: En aquest moment l’advocat us aconsellarà com heu d’actuar.
Com a recomanació general és el d'ACOLLIR-SE TAMBÉ AL DRET A NO DECLARAR EN AQUEST MOMENT DAVANT DEL JUTGE.
Tota persona investigada té dret a no declarar, però si declareu negueu els fets que us imputen. Si declareu heu de saber que totes les parts presents, fiscal, jutge i advocats, poden fer preguntes.
Millor no declarar i, en tot cas preparar, una possible declaració posterior.

13. NO US EQUIVOQUEU: El no signar les actes o declaracions no comporta cap benefici, perquè els presents signaran conforme se us ha informat dels drets, que s'ha fet la declaració en la presència de l’advocat i que no heu volgut signar.

Són normes penals que només pretenen alleugerir l’angoixa natural si us trobeu en aquest cas.


COL·LECTIVAMENT LA RESPOSTA ÉS OMPLIR ELS COL·LEGIS ELECTORALS TOT EL DIA PER TAL DE PERMETRE LA VOTACIÓ.