17 de febr. 2008

Denominació de sigles de partits i organitzacions polítiques, moviments, organismes unitaris i esdeveniments de 1939 a octubre de 1977Denominació de sigles de partits i organitzacions polítiques, moviments, sindicats, organismes unitaris i esdeveniments de 1939 a octubre de 1977.
a cura de Jordi Colomines

 • A de C: Assemblea de Catalunya, sigles d’aquest organisme unitari.
 • Acció Catalana: partit polític català, i és anterior a ACR.
 • Acció Obrera: organització política catalana, integrada a CDC.
 • Acción Católica: organització catòlica lligada al règim franquista.
 • ACO: Acció Catòlica Obrera, organització catòlica de caràcter obrer.
 • Acord Tripartit: pacte firmat a Madrid el 1975 pel qual Espanya cedeix la sobirania del territori del Sàhara al Marroc i Mauritània.
 • Acords de París: són els acords establerts entre el President de la Generalitat de Catalunya i el CFPC el 11 d’abril de 1976.
 • ACR: Acció Catalana Republicana, partit polític català
 • ADPC: Associació Democràtica Popular de Catalunya (ADP), partit polític català federat al FLP.
 • Agrupació d’electors: coalició electoral espanyola en les eleccions generals del 15 de juny de 1976.
 • Agrupació Democràtica de Barcelona: organització política catalana.
 • Agrupació Guerrillera de Catalunya: organització armada impulsada pel PSUC.
 • Aliança de Partits Republicans Catalans: transformació del Comitè de Coordinació, amb els mateixos components i el canvi de representació d’ERC, ara controlada des de l’exili.
 • Aliança de Treballadors Cristians de Catalunya: nom utilitzat pel grup CC.
 • Aliança Nacional Catalana: nom que pren a Catalunya la UNE.
 • Alternativa Democràtica General: proposta política per agrupar les diverses plataformes unitàries de l’Estat espanyol que no arriba a formalitzar-se.
 • ANFD: Aliança Nacional de Forces Democràtiques (ANFD) organisme unitari integrat per UGT, PSOE, IR, CNT, MLE i UR.
 • ANFDC: Aliança Nacional de Forces Democràtiques de Catalunya, organisme unitari integrat per ERC, EC, ACR, UDC, Unió de Rabassaires, PCd’E, CNT, MLL, FAI, JLL, PSOE, Joventuts Socialistes, POUM i UGT
 • ANV: Acción Nacionalista Vasca, partit polític basc.
 • Any Fabra: conjunts d’actes commemoratius del centenari del naixement del filòleg Pompeu Fabra celebrats a l’any 1968 i començaments de 1969, aquests són actes reivindicatius de la llengua catalana.
 • AP: Alianza Popular, partit polític espanyol
 • APE: Associacions Professionals d’Estudiants, organitzacions creades pel règim franquista per a substituir el SEU que no acaben d’implantar-se.
 • ARDE: partit polític espanyol.
 • AS: Alianza Sindical, plataforma unitària sindical creada a l’exili per UGT, CNT i STV.
 • ASO: Aliança Sindical Obrera, plataforma unitària sindical amb la participació d’UGT, CNT, STV i SOCC
 • Asociaciones Profesionales de Estudiantes de Afiliación Obligatoria: organitzacions creades pel règim franquista per a substituir el SEU que no acaben d’implantar-se.
 • Assassinats d’Atocha: els assassinats de 4 advocats laboralistes en els seu despatx professional del carrer Atocha de Madrid, i en el qual 4 més són greument ferits, així com un treballador de CC.OO.
 • Assemblea d’Intel•lectuals: nom escurçat de l'Assemblea Permanent d’Intel•lectuals
 • Assemblea de Catalunya: organisme unitari català d’àmplia base social, integrat per partits polítics, sindicats, sectors professionals i organismes territorials.
 • Assemblea de Parlamentaris: constituïda per tots els parlamentaris catalans elegits a les eleccions generals del 15 de juny de 1976.
 • Assemblea Nacional Provisional: proposta política feta pel president de la Generalitat, Josep Tarradelles, el 27 de juny de 1976 per integrar el CFPC i l’Assemblea de Catalunya.
 • Assemblea Permanent d’Intel•lectuals i Artístes Catalans: nom ampliat de l’Assemblea Permanent d’Intel•lectuals.
 • Assemblea Permanent d’Intel•lectuals Catalans: plataforma unitària creada a partir de la trobada de 287 persones a Montserrat i la posterior tancada a les dependències del monestir per protestar contra la celebració del Procés de Burgos el 1971.
 • Associació Catalana d’Expresos polítics: associació que agrupa a represaliats polítics del franquisme.
 • Associació Catalana d’Expressos polítics: associació que aplega a represaliats polítics del règim franquista.
 • ASU: Agrupación Socialista Universitaria, partit polític espanyol.
 • ATC: Alianza de Trabajadores Cristianos, partit polític espanyol.
 • BEN: Bloc d’Estudiants Nacionalistes, organització d’estudiant impulsat pel FNC
 • BIRD: Banc Internacional de Reconstrucció i Desenvolupament, organisme internacional de caràcter financer creat com agència de l’ONU.
 • Bloc: Bloc Català d’estudiants, organització d’estudiants del Front Nacional de Catalunya.
 • BOC: Bloc Obrer i Camperol, partit polític català.
 • BPLL: Bloc Popular de Lleida., organització política catalana.
 • BR: Organització Comunista Bandera Roja, partit polític espanyol creat a Barcelona a partir de militants escindits del PSUC.
 • C.O. : sigles de Comissions Obreres a Catalunya i esporàdicament utlitzades.
 • Campanya de les instàncies: campanya ciutadana adreçada al govern espanyol amb 10.000 instàncies personals que reclamen l’ensenyament del català a l’any 1963.
 • Caputxinada: acte de constitució del SDEUB al 1966 i la seva posterior tancada al convent dels Caputxins a Sarrià.
 • Carlins: nom abreujat amb el que es coneix el moviment carlí.
 • CC.OO. de Barcelona: Comissions Obreres Central de Barcelona, sindicat obrer, és l’estructura d’aquest sindicat a Barcelona amb predomini de partits com el FOC i enfrontat en algunes ocasions a la CONC.
 • CC.OO.: Comissions Obreres, sindicat obrer a nivell estatal.
 • CC: Centre Català, partit polític català.
 • CC: organització que aglutina persones de tendència cristiana i que posteriorment evolucionen ideològicament, en un primer moment les sigles no volen dir res però després significaran Crist Catalunya, Cristians Catalans i Comunitats catalanes.
 • CCC: sigles del Congrés de Cultura Catalana, conjunt d’actes i propostes de reivindicació de la llengua i la cultura catalana.
 • CCFPC: Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya, organisme unitari català integrat per ERC sector Andreu Abelló, FNC, MSC sector Reventós, PSUC i UDC, a l’any 1974 s’integren el PPC i el PCC
 • CCU: Comitè de Coordinació Universitària, plataforma unitària d’estudiants impulsada pel MSC
 • CD: sigles de Coordinación Democrática, organisme unitari espanyol.
 • CDC: Convergència Democràtica de Catalunya, moviment polític català creat amb militants d’Acció Obrera, GASC i independents i una coordinació política amb UDC, posteriorment es converteix en partit polític català.
 • CFDC: Consell de Forces Democràtiques de Catalunya, organisme unitari català integrat per ACR, ERC, EC, FNC, MSC i UDC, és el conegut com “Comitè Ametlla”.
 • CFPC: Consell de Forces Polítiques de Catalunya, organisme unitari català integrat CDC, CSC, EDC, ERC sector Andreu Abelló, FNC, PCC, PPC, PSAN, PSUC, RSDC, i UDC.
 • CHE-CHO: Comités de Huelga Estudiantiles-Comités de Huelga Obreros, organització política espanyola creats amb militants provinents del FSF.
 • CICF: Centre d’Informació Catòlica Femenina, centre pedagògic amb seu a Barcelona.
 • CIRP: Centre d’Informació, Recerca i Promoció, entitat parapolítica que dona cobertura a les activitats de reivindicació catalana i social. D’ell se’n deriven el Centre d’Estudis de Planificació, Estudis i Investigacions i l’Institut de Ciències de l’Educació.
 • Club Catalònia: intent d'organització política d’un sector de la dreta catalana.
 • CNCD: Consell Nacional de la Democràcia Catalana, organisme unitari català integrat per ACR, ERC, EC, FNC, MSC, PRd’E, UDC i Unió de Rabassaires, conegut per Comitè Pous i Pagès.
 • CNS: Central Nacional Sindicalista, sindicat obrer de caràcter oficial creat pel règim franquista.
 • CNT: Confederació Nacional del Treball, sindicat obrer espanyol.
 • Comissió Catalana d’Amnistia: organisme unitari català per impulsar la lluita a favor de l’amnistia creada a l'any 1969.
 • Comissió d’Enllaç: comissió creada per l’Assemblea de Catalunya per negociar amb la Junta Democràtica d’Espanya una possible coordinació.
 • Comissió de Solidaritat amb els presos: organisme unitari català per a la recollida de fons econòmics pels represaliats polítics i laborals del règim franquista.
 • Comissió dels 10: és una ampliació posterior de la Comissió dels 9.
 • Comissió dels 23: comissió catalana que agrupa els diversos grups polítics i sindicals catalans.
 • Comissió dels 9: plataforma política espanyola creada per negociar directament amb el govern espanyol presidit per Adolfo Suárez, en la qual participa Anton Cañellas pels democratacristians, Joaquin Satrústegui pels liberals, Francisco Fernández Ordóñez pels socialdemòcrates, Felipe González i Enrique Tierno Galván pels socialistes, Simón Sánchez Montero pels comunistes, Jordi Pujol per Catalunya, Julio Jáuregui pel País Basc i Paz Andrade per Galícia.
 • Comissió Onze de Setembre: organisme unitari creat pels partits polítics catalans per impulsar els actes commemoratius de la Diada Nacional de Catalunya, posteriorment s’ampliarà als sindicats.
 • Comissió Permanent: òrgan de decisió màxim de l’Assemblea de Catalunya entre planaris.
 • Comissió Preparatòria: òrgan de decisió per preparar la primera sessió de l’Assemblea de Catalunya.
 • Comitè Ametlla: nom amb el que es coneix el Consell de Forces Democràtiques de Catalunya (CFDC)
 • Comitè de Coordinació: organisme unitari integrat per ACR, UDC, USC i ERC sector a l’interior de Catalunya.
 • Comitè Ibèric de Coordinació Sindical Cristiana: organisme sindical espanyol de caràcter unitari integrat pel SOC i altres de la resta de l’estat.
 • Comite Ibérico de Coordinación Sindical Cristiana: plataforma sindical espanyola que agrupa els sindicats cristians com el SOCC i altres.
 • Comitè Permanent de la Democràcia Catalana: acord polític entre l’Aliança Nacional de Forces Democràtiques (ANFD) i el Consell Nacional de la Democràcia Catalana (CNDC).
 • Comitè Pous i Pagès: nom amb que és conegut el Consell Nacional de la Democràcia Catalana (CNDC)
 • Comunión Tradicionalista Carlina: organització política espanyola i és una fracció del moviment carlí més integrista, que el règim franquista fusionarà amb la Falange per crear la FET y de las JONS. Els seus grups armats són els requetès.
 • CONC: Comissió Obrera Nacional de Catalunya, organització sindical de Comissions Obreres a Catalunya, impulsada pel PSUC i en certa mesura enfrontada a les Comissions Obreres Central de Barcelona dominades per altres grups polítics.
 • Confederación de Fuerzas Monárquicas: organització política espanyola que agrupa diversos grups monàrquics.
 • Conferència Socialista Ibèrica: organisme unitari socialista espanyol integrat per CSC i altres grups de les nacionalitats i regions de l’estat, posteriorment es transformarà en Federació dels Partits Socialistes.
 • Conferència Socialista Ibèrica: plataforma unitària espanyola que agrupa al PSOE, MSC, PSG, PSPV i SODSC.
 • Congrés de Cultura Catalana: conjunt d’actes i propostes de reivindicació de la llengua i la cultura catalana.
 • Consejo General de Cataluña: proposta política feta pel govern espanyol, presidit per Adolfo Suárez, per substituir la Generalitat de Catalunya.
 • Consejo Vasco de Resistencia: organisme unitari basc.
 • Consell Nacional Català: organisme polític català creat a Londres per exiliats.
 • Consell Nacional de Catalunya: organisme polític creat per la Generalitat de Catalunya a l’exili.
 • Consell, el: nom pel qual també es coneix el Consell de Forces Polítiques de Catalunya (CFPC).
 • Contuberni de Munic: nom que el règim franquista dona a la reunió del Moviment Europeu celebrada a aquesta ciutat alemanya l’any 1962.
 • Convivència Catalana: nom amb el qual AP anirà a les eleccions generals del 15-6-1976 a Catalunya pel Senat
 • Coordinació Democràtica: organisme unitari espanyol, conegut com la “Platajunta”, que agrupa les dues plataformes unitàries espanyoles, Junta Democràtica d’Espanya i Plataforma de Convergència Democràtica
 • Coordinadora de les Assemblees d’Intel•lectuals dels Països Catalans: plataforma que vol agrupar les Assemblees d’Intel•lectuals existents a Catalunya, País Valencià i Illes Balears.
 • Coordinadora Socialista dels Països Catalans: organisme unitari integrat pels partits socialistes de Catalunya, País Valencià i les Illes Balears.
 • Coordinadora Socialista Federal Ibèrica: plataforma de coordinació entre partits i grups socialistes a nivell estatal.
 • Coordinadora, la: nom amb el qual es coneix la CCFPC.
 • CSC: Convergència Socialista de Catalunya, partit polític català creat a partir del MSC, i militants provinents de Topo Obrero, ORT, PSAN-P i el desaparegut FOC.
 • DDE: Delegació diocesana d’escoltisme, organisme eclesiàstic per donar cobertura legal al moviment escolta de tendència catòlica.
 • Democracia Gallega: coalició electoral gallega a les eleccions generals del 15-6-1976.
 • Democràcia i Catalunya: coalició electoral pel senat a les eleccions generals del 15-6-1976, que agrupa els partits polítics catalans CDC, CC, EDC, PSC (R) i UDC.
 • Demócratas Independientes de Almería: coalició electoral a les eleccions generals del 15-6-1976
 • DSC: Democracia Social Cristiana, partit polític espanyol
 • EC: Estat Català, partit polític català
 • EDC: Esquerra Democràtica de Catalunya, partit polític català.
 • EE: Euskadiko Ezkerra: partit polític basc
 • ELA-STV: nom que adoptarà Solidaridad de Trabajadores Vascos, sindicat obrer basc.
 • Entesa dels Catalans: coalició electoral pel senat a les eleccions generals del 15-6-1976, que agrupa els partits polítics catalans PSC-PSOE, PSUC, ERC i PTE
 • Equip Demòcrata Cristià Espanyol: organisme unitari espanyol de coordinació dels partits DSC, IDC, PNB i UDC.
 • ERC: Esquerra Republicana de Catalunya, partit polític català.
 • ESBA: Euskadiko Sozialisten Batasuna, partit polític basc federat al grup FLP.
 • Escola d’estiu: trobades pedagògiques organitzades per l’associació pedagògica Rosa Sensat
 • Espíritu del 12 de febrero: proposta política feta pel president del govern espanyol Carlos Arias Navarro de reforma de les estructures del règim franquista que no es materialitzarà.
 • Esquerra de Catalunya: coalició electoral a les eleccions generals del 15-6-1976 que agrupa els partits ERC, PTE i Estat Català.
 • ETA militar: escissió de l’organització armada basca ETA.
 • ETA poltico-militar: escissió de l’organització armada basca ETA.
 • ETA: Euskadi ta Askatasuna (Euskadi i llibertat), organització armada basca.
 • FAC: Front d’Alliberament Català, organització armada catalana.
 • FAI: Federació Anarquista Ibèrica, moviment polític espanyol.
 • FE: Falange Española, partit polític espanyol que el règim franquista fusionarà en la FET y de las JONS.
 • Federació Catalana del PSOE: federació d’aquest partit polític espanyol a Catalunya
 • Federació dels Partits Socialistes: organisme unitari creat a partir de la Conferència Socialista Ibèrica.
 • Fentre de Liberación Nacional: proposta política feta des de l’exili per republicans espanyols.
 • FET y de las JONS: Falange Española Tradicionalista y las Juntas Ofensivas Nacional Sindicalista, organització política espanyola creada pel règim franquista.
 • FET: Falange Española Tradicionalista, nom escurçat de la FET y de las JONS.
 • Fets del Palau: acte de protesta realitzat en el Palau de la Música Catalana de Barcelona a l’any 1966 contra la prohibició de cantar “El cant de la Senyera”.
 • FJCC: Federació de Joves Cristians de Catalunya, organització juvenil catalana que agrupa a persones catòliques, són coneguts com els “fejocistes”.
 • FLP: Frente de Liberación Popular, partit polític espanyol, que estarà federat amb diverses organitzacions com el FOC i ESBA.
 • FNC: Front Nacional de Catalunya, moviment unitari antifranquista, transformat posteriorment en partit polític català.
 • FNEC: Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya, organització unitària d’estudiants universitaris creada durant la República i reconstituïda durant el franquisme pel FNC, UDC i també pel MSC
 • FOC: Front Obrer de Catalunya (FOC), partit polític català creat amb militants d’ADPC i federat amb el partit espanyol FLP.
 • FPS: Federació de Partits Socialistes, organisme unitari a nivell estatal integrat per diversos partits socialistes.
 • FRAP: Frente Revolucionario Antifascista y Patriotico, organització armada espanyola creada per militants provinents del PCE.
 • Frente autonómico: coalició electoral espanyola en les eleccions generals del 15 de juny de 1976.
 • Frente Nacional Republicano y Democrático: proposta política impulsada pel PCE.
 • Front de la llibertat: organisme unitari de lluita antifranquista creat pel POUM amb membre d’USC que han sortit del PSUC.
 • Front Nacional Antifranquista: plataforma impulsada pel PCE i PSUC sorgida de la seva proposta política de reconciliació nacional.
 • FSF: Força Socialista Federal, partit polític espanyol, sorgit per la transformació de l’organització CC.
 • FUC: Front Universitari de Catalunya, organisme polític de tendència catòlica.
 • FUDE: Federación Universitaria Democrática Española, plataforma universitària espanyola sorgida de la UDE.
 • FUE: Federación Universitaria Escolar, sindicar d’estudiants
 • FURC: Front Universitari de Resistència de Catalunya, organització d’estudiants de lluita antifranquista.
 • GASC: Grups d’Acció al Servei de Catalunya, organització política catalana que aplega sectors cristians principalment i que s’integren a CDC.
 • GEC: Gran Enciclopèdia Catalana, publicació catalana.
 • GIC: Grup d’Independents de Catalunya, organització catalana.
 • GIS: Grup d’Independents pel socialisme, organització política catalana creat per aglutinar persones independents que conflueixen en la creació del PSC (C)
 • GNR: Grups Nacionals de Resistència, organització política catalana.
 • GRAPO: Grupo Revolucionario Armado Primero de Octubre, organització armada espanyol.
 • GREC: Grup Rossellonès d’Estudis Catalans, organisme cívic de la Catalunya Nord.
 • Grup Cultural de la Joventut Catalana: organisme cívic de la Catalunya Nord.
 • HOAC: Hermandades Obreras de Acción Catòlica, organització d’obrers de tendència catòlica.
 • IDC: Izquierda Democrática Cristiana, partit polític espanyol.
 • IEC: Institut d’Estudis Catalans, organisme cultural i màxima autoritat pel que fa a la normativa de la llengua catalana.
 • Independents de Centre: coalició electoral espanyola en les eleccions generals del 15 de juny de 1976.
 • IPC: Independentistes dels Països Catalans, partit polític català creat per militants provinents del PSAN-P.
 • IR: Izquierda Republicana, partit polític espanyol.
 • JAEC: Junta Assessora d’Ensenyament del català, organisme cultural dins la Secció Filològica de l’IEC.
 • JARE: Juntas de Auxilio a Republicanos Españoles, organisme espanyol creat a l’exili per a ajudar els exiliats.
 • JLL: Joventuts Llibertàries, organització política espanyola.
 • JOC: Juventud Obrera Catòlica, organització obrera de tendència catòlica.
 • JONS: Juntas Ofensivas Nacional Sindicalista, organització política espanyola que el règim franquista fusionarà amb la Falange i els Tradicionalistes per crear la FET y de la JONS.
 • Jornada Nacional d’Acció: proposta política feta pel PSUC.
 • JSU: Juventut Socialista Unificada, organització juvenil del PSUC.
 • Junta Democràtica d’Espanya “la Junta”: organisme unitari espanyol integrat el PCE, CC.OO, PSI, Partit Carlí i sectors no enquadrats políticament.
 • Junta Espanyola de Liberación: organisme unitari espanyol creat a l’exili pel PSOE, IR, ERC i ACR.
 • La Veu de l’Assemblea de Catalunya: emissora de ràdio creada per l’Assemblea de Catalunya i que emet per Radio España Independiente (Ràdio Pirinenca).
 • LC: Lliga Comunista, partit polític espanyol
 • LCR: Lliga Comunista Revolucionària, partit polític espanyol
 • Les terceres vies a Europa: cicle de conferències celebrades a Barcelona l’any 1975 per dirigents polítics catalans Anton Cañellas, Jordi Pujol, Josep Pallach, Joan Reventós, Ramon Trias Fargas i Josep Soler Barberà.
 • Lliga Catalana: partit polític català.
 • Manifest d’Estoril: declaració política feta per Joan de Borbó des d’aquesta ciutat el 7 d’abril de 1947.
 • Manifest de Lausana: declaració política feta per Joan de Borbó des d’aquesta ciutat el 19 de març de 1945.
 • Manifest dels 407: manifest en què es demana el retorn immediat del President de la Generalitat, Josep Tarradellas, a Catalunya a l’any 1977.
 • Manifest dels Cent: declaració pública reclamant l’ensenyament del català l’any 1960.
 • Manifestació del milió de ciutadans: manifestació al Passeig de Gràcia de Barcelona el dia 11 de setembre de 1977 i que aplega més d’un milió de ciutadans en commemoració de la Diada nacional de Catalunya, amb crits a favor de la recuperació de l’Estatut d’autonomia.
 • Maquis: grups de combatents armats en forma de guerrilla de tendència anarquista, comunista, nacionalista català i socialista.
 • Marxa de la llibertat: iniciativa provinent de la secció catalana de Pax Christi i que es convertirà en un gran moviment ciutadà a l’any 1976.
 • Marxa Verda: moviment d’ocupació del territori del Sàhara, sota l’autoritat del govern espanyol, organitzat pel govern del Marroc
 • MCC: Moviment Comunista de Catalunya, nom que pren a Catalunya el MCE
 • MCE: Moviment Comunista d’Espanya partit polític espanyol.
 • MIL: Movimento Ibérico de Liberació: organització armada espanyola.
 • MIR: Movimento Ibérico de Resistencia, creat per aglutinar els diversos grups armats del moviment llibertari.
 • Míting del Palau Blau-grana: acte públic celebrat a aquest local esportiu l’any 1976 i que constitueix l’inici públic del procés constituent del PSC, després conegut com a PSC (Congrés).
 • MLE: Movimento Libertario de España, organització política espanyola.
 • MLL: Moviment Llibertari, organització política espanyola.
 • Montejurra: els incidents ocorreguts en la festa anual del Partit Carlí a Montejurra l’any 1976.
 • Moviment Carlí: organització política espanyola que defensa una dinastia diferent com a reis d’Espanya i que té en el comte de Molina, Carles de Borbó, germà del rei Ferran VII, el seu primer pretendent.
 • Moviment Europeu: organisme polític a nivell europeu que agrupa personalitats per impulsar la integració europea.
 • Moviment Febrer 62: organització universitària unificada del MSC i NEU.
 • MPAIAC: organització política canària.
 • MPR: Moviment Popular de Resistència, organització política catalana.
 • MRL: Movimento Libertario de Resistencia, organització política creada per la CNT com a transformació del MIR.
 • MSC: Moviment Socialista de Catalunya, plataforma política antifranquista, transformat en partit polític català
 • NEU: Nova Esquerra Universitària, organització política d’estudiants universitaris cristians afins a la revista “El Ciervo”.
 • Nit de Santa Llúcia: festa literària anual organitzada a Barcelona en la qual es concedeixen diversos premis literaris en llengua catalana.
 • Nosaltres Sols: partit polític català
 • Nova Cançó: moviment cultural català que agrupa a diversos cantants, com el que s’apleguen sota el nom dels Setze Jutges (Josep Maria Espinàs, Guillermina Motta, Miquel Porter, Quico Pi de la Serra, Maria del Mar Bonet, Lluís Llach, Joan Manuel Serrat, Núria Feliu, entre altres) i el cantant valencià Raimon, que faran recitals musicals per tot Catalunya.
 • OCB: Obra Cultural Balear, entitat cultural a nivell de les Illes Balears per impulsar la cultura catalana.
 • OCE: Organitzación Comunista de España, partit polític espanyol creat a partir d’una escissió del PCE (I)
 • Òmnium Cultural: entitat cultural privada per impulsar la cultura catalana.
 • Organisme Consultiu de la Generalitat: organisme polític català sorgit d’un acord entre el president de la Generalitat de Catalunya i els partits polítics catalans a l’any 1977.
 • Organització, l’: denominació originària del FNC, emprada des del 1939 a gener de 1942, mentre actua com a moviment antifranquista.
 • Organizaciones Frente: agrupa les organitzacions polítiques FLP, FOC i ESBA.
 • ORT: Organització Revolucionària de Treballadors, partit polític espanyol.
 • OSE: Organización Sindical Española, sindicat oficial del règim franquista.
 • OSO: Oposición Sindical Obrera, organització sindical impulsada pel PCE i el PSUC.
 • Pacte de París: acord polític entre el PSOE, els republicans, la UGT, la CNT, MSC
 • Pacte Democràtic per Catalunya: coalició electoral pel congrés de diputats, a les eleccions generals del 15-6-1976, que agrupa els partits catalans CDC, EDC, PSC (R) i FNC
 • Pacte per la Llibertat: proposta política del PCE i el PSUC.
 • Partit, El: és el nom pel qual es coneix el PCE i el PSUC durant la lluita antifranquista.
 • PCC: Partit Carlí de Catalunya, partit polític català.
 • PCd’E: Partit Català d’Esquerra, partit polític català.
 • PCE (I): Partit Comunista d’Espanya Internacional, partit polític espanyol sorgit PCE i el PSUC.
 • PCE (ML): Partit Comunista d’Espanya (marxista leninista), partit polític espanyol sorgit PCE i el PSUC.
 • PCE: Partit Comunista d’Espanya, partit polític espanyol.
 • PCOE: Partido Comunista Obrero Espanyol, partit polític espanyol creat per militants més prosoviètics del PCE encapçalats per Enrique Líster.
 • PDC: Partido Demócrata Cristiano, partit polític espanyol.
 • PDC: Partit Demòcrata Cristià, nom utilitzat pel grup CC.
 • PEN Club català: secció catalana del PEN Club.
 • PEN Club: organització cultural a nivell mundial que agrupa escriptors.
 • Plataforma de Convergència Democràtica: organisme unitari espanyol que agrupa el PSOE, Partit Carlí, IDC, Partit Socialdemòcrata, MCE i ORT.
 • Platajunta: nom amb el que es coneix Coordinación Democrática (CD)
 • PNB o PNV: Partit Nacionalista Basc, partit polític basc
 • PNC: Partit Nacionalista Català, partit polític català.
 • PNN: professors no numeraris, cos de professors de les universitats espanyoles.
 • Poble català posa’t a caminar: campanya cívica catalana que culminarà en una concentració a Montserrat a l’any 1975.
 • POD: Plataforma d’Organismes Democràtics, plataforma unitària a nivell espanyol amb la participació de l’Assemblea de Catalunya
 • POUM: Partit Obrer d’Unificació Marxista, partit polític català
 • PPC: Partit Popular de Catalunya, partit polític català creat per militants provinents del FNC i independents.
 • PORE: Partido Obrero Revolucionario de España, partit polític espanyol.
 • Premis Octubre: festa literària anual organitzada a València en la concedeix diversos premis literaris.
 • Price: nom pel qual també es coneix el Primer Festival Popular de Poesia Catalana de l’any 1970, acte cultural organitzat per la CCFPC.
 • Primer Festival Popular de Poesia Catalana: acte cultural organitzat per la CCFPC l’any 1970 al local del Gran Price de Barcelona.
 • Procés 1001: judici contra varis dirigents de Comissions Obreres a l’any 1973.
 • Procés de Burgos: judici contra 16 militants d’ETA acusats de la mort del cap de la Brigada politicosocial de Sant Sebastià, Melitón Manzanas, a l’any 1970
 • PSAD: Partido Social de Acción Democrática, partit polític espanyol dirigit per Dionisio Ridruejo.
 • PSAN: Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels Països Catalans, partit polític català creat per militants escindits del FNC
 • PSAN-P: Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels Països Catalans, Provisional, partit polític català creat per militants procedents del PSAN.
 • PSC (C): Partit Socialista de Catalunya, partit polític català creat per CSC, PPC, ERC sector Andreu Abelló, GIS, Secretariat polític de Catalunya del POUM, la tendència socialista del PSC (R) i del col•lectiu procedent del PSUC, línia Comorera, i que en el si CFPC es coneix com a PSC (Congrés).
 • PSC (PSC-PSOE): Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), partit polític català, creat pel PSC (C), el PSC (R) i el PSOE.
 • PSC (R): Partit Socialista de Catalunya, partit polític català creat pel RSDC i que en el si CFPC es coneix com a PSC (Reagrupament).
 • PSC: Partit Socialista de Catalunya, aquesta denominació serà utilitzada pels diversos partits socialistes catalans, encara que per distingir-los seran coneguts com PSC (C) i PSC (R) com a conseqüència d’un acord en el si del CFPC. PSG: Partit Socialista Gallec, partit polític gallec.
 • PSI: Partit Socialista de l’Interior, partit polític espanyol.
 • PSOE: Partido Socialista Obrero Español, partit polític espanyol.
 • PSP: Partit Socialista Popular, nom adoptat pel Partit Socialista de l’Interior.
 • PSPV: Partit Socialista del País Valencià, partit polític valencià.
 • PSR: Partido Social Regionalista, partit polític espanyol.
 • PSUC: Partit Socialista Unificat de Catalunya, partit polític català.
 • PSV: Partit Socialista valencià, partit polític valencià.
 • PTE: Partit del Treball d’Espanya, partit polític espanyol creat a partir d’una escissió del PCE (I).
 • Radio España Independiente: ràdio impulsada pel PCE i que emet des de l’estranger, coneguda també per Ràdio Pirinenca.
 • Ràdio Pirinenca: nom pel que es coneix la Radio España Independiente.
 • Referèndum sobre la Reforma Política: celebrat el 15 desembre 1976 pel qual s’aprova la llei de reforma política impulsada pel govern d’Adolfo Suárez.
 • Requetès: organització armada de la Comunitat Tradicionalista que participa a la guerra civil al costat del general Franco.
 • RSDC: Reagrupament Socialista i Democràtic de Catalunya, és un organisme polític creat pel MSC sector Pallach, ERC, sector Barrera, Socialistes cristians i BPLL i és una transformació del SODSC.
 • SDEUB: Sindicat Democràtic d’Estudiants de la Universitat de Barcelona, sindicat unitari d’estudiants de la Universitat de Barcelona.
 • Semana de Renovación Universitaria: proposta política impulsada pel PCE i el PSUC
 • Setmana Tràgica: un conjunt d’esdeveniments polítics ocorreguts al gener de 1976, com assassinats, ferits i segrestaments.
 • Senado Democrático: coalició electoral espanyola a les eleccions generals del 15-6-1976.
 • Senadores por la Democracia: coalició electoral espanyola a les eleccions generals del 15-6-1976
 • Sessió Plenària: màxim òrgan de decisió de L’Assemblea de Catalunya
 • Setmana de Reivindicació Nacional: proposta política impulsada per la CCFPC
 • SEU: Sindicato Español Universitario, sindicat oficial del règim franquista a la universitat
 • SOC: Solidaritat d’Obrers de Catalunya, nom adoptat per Solidaritat d’Obrers Cristians de Catalunya (SOCC), sindicat obrer català.
 • SOCC: Solidaritat d’Obrers Cristians de Catalunya, que posteriorment adoptaran el nom de Solidaritat d’Obrers de Catalunya, sindicat obrer català.
 • Socialistes de Catalunya: coalició electoral pel congrés de diputats, a les eleccions generals del 15-6-1976, que agrupa els partits catalans PSC (C) i PSOE.
 • Socialistes Democrátics Catalans: organització política catalana formada per sectors cristians.
 • SODSC: Secretariat d’Orientació Democràtica i Social Catalana impulsat pel MSC sector Pallach i ERC sector Barrera, organisme polític català.
 • Solidaritat Catalana: organisme unitari català creat a l’exili i integrat per ACR, Lliga Catalana, ERC, UDC, EC, FNC i Front de la llibertat.
 • Sometent: cos armat de civils creat per combatre els denominats “maquis.
 • STV: Solidaridad de Trabajadores Vascos, sindicat obrer basc.
 • Suresnes: XIII Congrés del PSOE celebrat a aquesta ciutat francesa l’any 1974.
 • Taula de Forces Polítiques i Sindicals del País Valencià: organisme unitari valencià que agrupa els diversos grups polítics.
 • Taula Democràtica de Mallorca: organisme unitari que agrupa els diversos grups polítics i sindicals de l’illa. Mallorca.
 • Taula Rodona: organisme unitari creada per donar suport als tancats en la Caputxinada i convertida posteriorment la primera plataforma política d'àmplia base, amb la participació de partits polítics, sindicats, institucions i tota mena de grups cívics.
 • TOP: Tribunal d’Ordre Públic, òrgan jurisdiccional especial per a la repressió creat pel règim franquista.
 • Topo Obrero: organització política espanyola.
 • Torres i Bagés: organització activista universitària catalana que aplega persones de tendència cristiana.
 • Tradicionalista: nom abreviat de la Comunión Tradicionalista.
 • UCD: Unió Cristiana Demòcrata, partit polític espanyol.
 • UCD: Unión de Centro Democrático, partit polític espanyol.
 • UDC: Unió Democràtica de Catalunya, partit polític català
 • UDE: Unión Democrática de Estudiantes sindicat espanyol d’estudiants que agrupa democratacristians i liberals.
 • UDM: Unión de Militares Democráticos, moviment democràtic sorgit a l’interior de l’exèrcit espanyol.
 • UdR: sigles de la Unió de Rabassaires: sindicat dels treballadors del camp català.
 • UFD: Unió de Forces Democràtiques integrada pel PSOE, IDC, ARDE, UGT, PNB, ANV, i STV.
 • UGT de Catalunya: Unió General de Treballadors de Catalunya, denominació d’aquest sindicat a Catalunya, com a federació del sindicat espanyol o en determinades èpoques històriques com a sindicat català independent.
 • UGT: Unió General de Treballadors, sindicat obrer espanyol.
 • UNE: Unió Nacional Espanyola plataforma impulsada pel PCE, que a Catalunya prendrà el nom d’Aliança Nacional Catalana.
 • Unidad Democrática para el Senado: coalició electoral espanyola a les eleccions generals del 15-6-1976.
 • Unidad Democrática: coalició electoral espanyola a les eleccions generals del 15-6-1976.
 • Unidad Socialista: coalició electoral pel congrés de diputats, a les eleccions generals del 15-6-1976, que agrupa el partit PSP i la FPS.
 • Unió de Joves Antifeixites: organització guerrillera urbana creada per militants anarquistes i socialistes
 • Unió de Pagesos: sindicat dels treballadors del camp català.
 • Unió de Rabassaires: sindicat dels treballadors del camp català.
 • Unió del Centre i la Democràcia Cristiana de Catalunya: coalició electoral, a les eleccions generals del 15-6-1976, que agrupa els partits catalans Centre Català i UDC.
 • Unión Española: partit polític espanyol que agrupa un sector dels monàrquics.
 • Universitat Catalana d’Estiu: proposta pedagògica i política creada a Prades del Conflent (Catalunya Nord) com alternativa a les universitats oficials.
 • UR: Unión Republicana, partit polític espanyol.
 • USC: Unió Socialista de Catalunya, partit polític català constituït amb militants que han abandonat el PSUC on s’havien integrat en el moment de constituir-se aquest partit polític.
 • USDE: Unión Social Demócrata Española, partit polític espanyol.
 • USO: Unió Sindical Obrera sindicat, sindicat obrer espanyol integrat per militants catòlics provinents de la JOC, HOAC i d’altres sectors ideològics.
 • Vaga Nacional Pacífica: proposta política impulsada pel PCE.